Sökning: "konst och makt"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden konst och makt.

 1. 1. The Na-kd Truth : En Foucauldiansk diskursanalys av makt, straff och disciplin inom fenomenet bojkottskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Cassandra Stridh; Kim Esbjörnsson; [2021]
  Nyckelord :cancel culture; online shaming; Foucault; discourse analysis; cyber violence; na-kd; power; subject positions; punishment; discipline; surveillance; Instagram; influencers; bojkottskultur; online skamning; Foucault; diskursanalys; cybervåld; na-kd; makt; subjektspositioner; straff; disciplin; övervakning; Instagram; influerare;

  Sammanfattning : What are the power relations between the fashion company Na-kd, influencers, and the general public? This study problematizes and concretizes the events surrounding the fashion company Na-kd that took place at the end of 2020 and is further discussed as an example of so-called cancel culture. The study explores the cancel culture phenomenon through the theoretical framework of Michel Foucault; including power, punishment, and discipline. LÄS MER

 2. 2. Ett spårlöst minne : En etnologisk studie av en kulturfestival i Malmberget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Emma Pettersson Juntti; [2021]
  Nyckelord :Malmberget; festival; konst; kultur; gruva; avveckling; kulturarv; makt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SPOTIFY – EN VÄRLD AV LÖFTEN : En kritisk analys av spotifys förmedling av artisters identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Dolores Huremovic; [2021]
  Nyckelord :Spotify; streaming; retorik; plattformisering;

  Sammanfattning : 2018 lanserade musikstreamingtjänsten Spotify den egna plattformen Spotify for artists som riktar sig till artister och möjliggör självständig distribution av musik till plattformen. Där kan artister ladda upp musik utan mellanhänder som skivbolag. LÄS MER

 4. 4. Attraktiva kvinnor och framgångsrika män : En semiotisk textanalys av konstruktionen av maskulinitet och femininitet bland Sveriges mäktigaste personer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emma Flotow; Agnes Lindquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien behandlar konstruktionen och reproduktionen av normer kring maskulinitet ochfemininitet bland de 25 mäktigaste svenska Instagramanvändarna. Genom semiotisktextanalys och kritiska teorier om kön och genus som sociala konstruktioner, maskulinitetoch myt undersöks hur dessa mäktiga personer anpassar sig, ifrågasätter eller bryter mot könsnormer. LÄS MER

 5. 5. Vi tänker på konst : makt och perspektiv på två offentliga konstverk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Wera Westerlind Müllerström; [2021]
  Nyckelord :Cultural Capital; Habitus; Marianne Lindberg De Geer; Pierre Bourdieu; Public Art; Sociology of Art; Tony Cragg; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is based on two case studies of public art, Tony Cragg's artwork Points of View and Marianne Lindberg De Geer's artwork Jag tänker på mig själv. The purpose of the thesis is to clarify municipal processes related to public art and to investigate how perceptions of public art can differ between art institutions, art critics and the general public. LÄS MER