Sökning: "konsten att övertala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden konsten att övertala.

  1. 1. Försöken att övertala respektive konsten att övertyga : En retorisk argumentationsanalys av hur två landsortstidningar använder retoriken för att rikta sig till sina mottagare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Malin Björklund; [2009]
    Nyckelord :Retorisk argumentationsanalys; retorik; Gefle Dagblad; Västerbottens-Kuriren; kulturhuvudstad 2014; opinion; övertala; övertyga; landsortstidning.;

    Sammanfattning : Abstract Titel: Försöken att övertala respektive konsten att övertyga. - En retorisk argumentationsanalys av hur två landsortstidningar använder retoriken för att rikta sig till sina mottagare   Författare: Malin Björklund Handledare: Eva Ekstrand Examinator: Margareta Rönnberg   Nyckelord: Retorisk argumentationsanalys, retorik, Gefle Dagblad, Västerbottens-Kuriren, kulturhuvudstad 2014, opinion, övertala, övertyga, landsortstidning. LÄS MER