Sökning: "konstens gränser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden konstens gränser.

 1. 1. Färgkriget : provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mia Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :provokation; konst; social medielogik; konkurrens; socialt hat; fält; yttrandefrihet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle åstadkommer konst sällan en chockartad reaktion eftersom konsten nästintill förväntas vara alstrad i syfte att provocera. Trots det kvarstår en för det konstproducerande fältet sedan länge etablerad strävan efter att skapa provokativ konst. LÄS MER

 2. 2. Bilden och handlingen : En undersökning av postgraffiti, graffiti som performance och dokumentationens betydelse för kulturen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Alveola Ämting; [2015]
  Nyckelord :graffiti gatukonst postgraffiti dokumentation performance;

  Sammanfattning : Post betyder efter. I konstens historia har flera ismer fått en efterföljare med prefixet post. Impressionismen fick postimpressionismen, modernismen fick postmodernismen. Det har ofta betecknat slutet för en epok. LÄS MER

 3. 3. Långt ifrån lagom eller lagom långt ifrån? : En studie om Botkyrka kommuns profilering och samarbete med kulturlivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lovisa Thurfjell; Lovisa Willborg Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Botkyrka kommun; Upplevelsesatsning; Kultur som tillväxtfaktor; Regional utveckling; New Public Management; Progressive Public Administration; Nyinstitutionell teori; Diskurs; Konstens autonomi; Den nya ekonomin; Kulturpolitik; Samverkan.;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att kartlägga Botkyrka Kommuns kulturprofilering samt se hur den påverkar det konstnärliga innehållet hos kulturverksamheterna som är verksamma inom kommunen. Detta är en fallstudie med en kvalitativ forskningsdesign där primärdata utgörs av ostrukturerade intervjuer med tio informanter som på något sätt arbetar inom ramen för Botkyrkas kulturarbete. LÄS MER

 4. 4. Krokben på betraktaren : en vilseledning med konstnärliga bildtecken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Sara Gruvfält-Rosén; [2008]
  Nyckelord :symboler; bildtecken; teckentolkning;

  Sammanfattning : Bilder säger mer än ord, och det är en del av konstens uppgift. I min uppsats vill jag skapa förståelse för bildteckens semantiska beroende och oberoende till det som de betecknar, och utforma en metod för öppen bildteckenläsning utan kommunikativ effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Unesco, Malraux och ombildningens museum : Estetik och kosmopolitik i efterkrigstid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Håkansson; [2007]
  Nyckelord :Unesco; André Malraux; colour reproduction; imaginary museum; aesthetics and politics; Unesco; André Malraux; färgreproduktion; imaginärt museum; estetik och politik;

  Sammanfattning : An inquiry into the post-war European aesthetic and political landscape should take the international organization Unesco’s colour reproductions and travelling exhibitions of paintings into consideration. In these, the organization implements André Malraux’ idea of the “imaginary museum” as a framework for a future cosmopolitical, aesthetic (and utopian) community. LÄS MER