Sökning: "konstgjord befruktning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden konstgjord befruktning.

 1. 1. Kvinnan och fostret: En diskursanalys av Europadomstolens syn på den kvinnliga kroppen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Jägfeldt; [2012]
  Nyckelord :European Court of Human Rights; Reproduction; Offentlig rätt; Abort; Foster; Reproduktion; Europadomstolen; Public law; Abortion; Fetus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Women have performed abortions during all times. For most of history abortion, however, has been treated as a social taboo and was therefore illegal in most countries until the mid 1900’s. LÄS MER

 2. 2. Innovationssystemet i Göteborg - Tillväxt eller konstgjord andning?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Siebmanns; Anna Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Begreppet innovationssystem lanserades i början av 1990-talet och betraktades som entraditionell linjär innovationsmodell, där en vetenskaplig upptäckt användes och tillämpades inya processer och produkter. Forskning har dock visat att innovationer sällan sker på dettalinjära sätt, utan att de oftast skapas i interaktion mellan olika aktörer. LÄS MER