Sökning: "konstituenter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet konstituenter.

 1. 1. REKTORERS UPPLEVELSER AV BESLUTSFATTANDE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Juan Valladares; [2020-06-16]
  Nyckelord :rektor; pedagogiskt ledarskap; beslut; fenomenologi; upplevelser; livsvärld; essens; konstituenter;

  Sammanfattning : Syfte:Arbetets övergripande syfte är att utifrån en deskriptiv fenomenologisk forsknings-ansats beskriva hur rektorer på olika grundskolor upplever sitt beslutsfattande. Basen för studien kan också beskrivas med följande grundläggande frågeställningar är 1) Hur beskriver rektorer sina upplevelser av att fatta beslut? 2) Vilka innebörder karakteriserar upplevelsen av att fatta beslut i skolan?Teori:Den teoretiska grunden utgörs av Edmund Husserls klassiska fenomenologi. LÄS MER

 2. 2. ”Så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp?” : Diskursiva förhandlingar i datormedierade polisdialoger

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Vincent Björkquist; [2019]
  Nyckelord :myndighetsdialog; kommunikativa verksamheter; konstruktivism; datormedierad kommunikation;

  Sammanfattning : När offentligheten flyttar in i sociala medier har svenska myndigheter att hantera förändrade villkor för dialogen med samhällets medborgare. I föreliggande uppsats undersöker jag hur sådana villkor formas av diskursiva förhandlingar som äger rum i en myndighets, nämligen Polisens, chattsessioner på Facebook. LÄS MER

 3. 3. Biodling som återhämtning?

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna Berlin; [2018]
  Nyckelord :biodling; biodlare; pollinering; hälsoträdgårdar;

  Sammanfattning : I mötet med djur och natur upplever människor ofta att de befinner sig i, och är delaktiga av ett större sammanhang. Naturens positiva inverkan på människors hälsa har sedan länge varit allmänt känd och på senare år även med forskning som stöd. LÄS MER

 4. 4. Verbal contents of repetitions in Swedish child-directed speech

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Stina Andersson; [2016]
  Nyckelord :Child-directed speech; repetitions; first language acquisition; word classes; sentence types; item-based constructions; Barnriktat tal; repetitioner; förstaspråksinlärning; ordklasser; satstyper; item-based constructions;

  Sammanfattning : Repetitions in child-directed speech (CDS) have been shown to vary over time, and are suggested to affect first language acquisition. Correlations between verbal contents of repetitions in CDS and children’s language development have been suggested. The verbal contents of repetitions in Swedish CDS have not yet been investigated. LÄS MER

 5. 5. Jag vill inte bli sjuk eller deprimerad liksom. Jag vill ju gärna träffa någon minst en gång i veckan.” : En studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Magnus Alinder; Tabesh Motazed Kivani; [2016]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; socialtjänsten; bemötande;

  Sammanfattning : År 2015 ansökte 35369 ensamkommande flyktingbarn om asyl i Sverige. Dessa barn har alla någon form av kontakt med socialtjänsten. Studiens syfte är att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande. LÄS MER