Sökning: "konstitutionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet konstitutionalism.

 1. 1. En Furste för vår tid? : En Machiavellisk studie av Donald Trumps presidentskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Andreas Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :auktoritärism; Black Lives Matter; konstitutionalism; institutioner; Machiavelli; politiskt ledarskap; populism; post-truth; propaganda; Fursten; Trump; USA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den enkla grundlagsändringen - behöver Sverige en starkare konstitutionalism?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Wängelin; [2021]
  Nyckelord :constitutionalism; democracy; constitutional change; change the fundamental law; konstitutionalism; demokrati; grundlagsändringar; ändring av grundlag; regeringsformen;

  Sammanfattning : This thesis is arguing that Sweden needs to change the legislation for how the constitution can be changed, to maintain democracy and strengthen the constitutionalism in the country. The argument is based on the fact that the Swedish constitution is easy to change, and the time frame for a change is short if there is a political majority in the parliament. LÄS MER

 3. 3. Majoritetens tyranni, eller? : En kvantitativ analys av effekten av konstitutionella lagprövningssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Björk; [2019]
  Nyckelord :Weak-form judicial review; Strong-form judicial review; Parliamentary supremacy; Majoritetens tyranni; Lagprövning; Konstitutionalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Otillåtet åtkommen bevisning - en analys av den straffprocessuella hanteringen och upprätthållandet av mänskliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Karlsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In most democratic countries, the citizens are granted freedoms and rights through the country’s constitution. This regulates and limits the state’s exercise of power over the citizens and sets the frame for the criminal law. LÄS MER

 5. 5. Judikalisering : - en utredning om maktförskjutning från politik till juridik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Gustav Uusihannu; [2018]
  Nyckelord :Judikalisering; juridifiering; förrättsligande; maktfördelning; konstitutionalism; demokrati; domstolsmakt; folksuveränitet; rättsstat;

  Sammanfattning : Denna uppsats har behandlat fenomenet att den politiska makten förskjuts från riksdag och regering till domstolar. Det begrepp som används för att beskriva denna företeelse är judikalisering. I uppsatsen exemplifieras hur lagprövningsrätten ser ut i Sverige, Tyskland och USA. LÄS MER