Sökning: "konstitutionell nödrätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden konstitutionell nödrätt.

  1. 1. Inskränkningar i fri-och rättigheter under covid-19 pandemin : - är grundlagen ändamålsenlig för att hantera fredstida kriser?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Cavelier Bizas Pavlos; [2022]
    Nyckelord :Covid-19; grundlagen; konstitutionell nödrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER