Sökning: "konstnärlig forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden konstnärlig forskning.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. "Så att jag får utveckla mitt speleri och sådant"- En studie om musikaliskt lärande i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Vässmar; [2019]
  Nyckelord :Musikundervisning; Gymnasiesärskolan; Musikaliskt lärande; Funktionsnedsättning; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Music education; Special needs upper secondary school; Musical skills; Disabilities; Special education; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur elever i gymnasiesärskolan ges möjligheter till musikaliskt lärande. Studien grundar sig i bristande erfarenheter kring att undervisa elever med olika funktionsnedsättningar samt en uppfattning om att undervisningen kan tendera att fokusera mer på omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Någonting har hänt : Essä

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Petra Werner; [2019]
  Nyckelord :Depression; kreativitet; kreativa processer; lek; improvisation; konstnärskap; konstnärlig identitet; scenskräck; skrivkramp; kris; kroppslighet; röstövningar; musikterapi; slumpen; intuition; skrivande; konstnärlig forskning;

  Sammanfattning : ”Jag visste alltid saker, strax innan de hände, vilka personer som skulle dyka upp bakom ett hörn, eller vad en person skulle säga. Det var ett sorts vetande som långt ifrån alltid var angenämt eller ens användbart, det bara var där. Men det var egentligen en bieffekt av något annat. LÄS MER

 4. 4. Hide and seek : Ett utforskande av nya materialupplevelser i ull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Helena Edqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationen om att det bränns ull i mängder samtidigt som vi importerar ull talar sitt tydligaspråk att något behöver göras. Ull som är ett hållbart och 100% förnybart material med bådehistoriska och fantastiska egenskaper, vilket gör att det är ett enormt resursslöseri att brännaull som om det vore skräp. LÄS MER

 5. 5. KONSTNÄRLIG  PROCESS - SSECORP  GILRÄNTSNOK : att  beskriva  det  konstnärliga  görandet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Inger Bergström  ; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; artistic process; artistic research; praktisk kunskap; konstnärlig process; konstnärlig forskning;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats har formen av en vetenskaplig essä. Dess syfte är att försöka synliggöra vad en bildkonstnärlig process är, undersöka hur den kan beskrivas och på vilket sätt den bygger på kunskap. LÄS MER