Sökning: "konstnärlig kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden konstnärlig kvalitet.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. "Så att jag får utveckla mitt speleri och sådant"- En studie om musikaliskt lärande i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Vässmar; [2019]
  Nyckelord :Musikundervisning; Gymnasiesärskolan; Musikaliskt lärande; Funktionsnedsättning; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Music education; Special needs upper secondary school; Musical skills; Disabilities; Special education; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur elever i gymnasiesärskolan ges möjligheter till musikaliskt lärande. Studien grundar sig i bristande erfarenheter kring att undervisa elever med olika funktionsnedsättningar samt en uppfattning om att undervisningen kan tendera att fokusera mer på omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Konstverket som essä och tänkandets praktiker

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Helena Hildur W.; [2016]
  Nyckelord :studies in practical knowledge; knowledge-making; forms of knowledge; thinking practices; artistic dialogue; intuition; den praktiska kunskapens teori; kunskapande; kunskapsformer; tänkandets praktiker; konstnärligt samtal; intuition;

  Sammanfattning : This study sets out from an artistic workshop designed to investigate light, colour and spatiality. During the original event, a number of participants joined to collaborate by means of painting, dialogue and exercises in movement. LÄS MER

 4. 4. Olika leka bäst : En studie i samspel mellan olika berättarmodeller och element från slow cinema

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jonatan Ekenberg; [2015]
  Nyckelord :narration; art-cinema narration; David Bordwell; Slow cinema; Matthew Flanagan; Gravity; Alfonso Cuarón; classical narration; Hollywood; Berättarmodeller; David Bordwell; Slow cinema; Matthew Flanagan; Gravity; Alfonso Cuarón; klassiskt berättande; Hollywoodfilm; konstfilmsberättande; konstfilm; konventioner; normer; samspel; film; hybridfilm; dramaturgi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte ligger i att undersöka huruvida filmteoretikern David Bordwells två inflytelserika berättarmodeller från 1980-talet fortfarande återfinns inom samtida filmproduktion. Jag fördjupar mig i det klassiska- respektive konstfilmsberättandet och jämför vidare de typiska elementen från de två berättarmodellerna med formatet slow cinema. LÄS MER

 5. 5. Konstens olika horisonter : Ett möte med bildkonst från Senegal, Mali och Moçambique

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eva-Lotta Holm Flach; [2015]
  Nyckelord :Horizon; distance; alienation; the well-known; space; culture; visual arts; gallery; gallery owner; curator; West Africa; Mali; Mozambique; sculpture; painting; photography.; Horisont; avstånd; främlingsskap; det välkända; mellanrum; kultur; bildkonst; galleri; gallerist; kurator; Västafrika; Mali; Moçambique; skulptur; måleri; fotografi;

  Sammanfattning : I följande essä, Konstens olika horisonter – ett möte med bildkonst från Senegal, Mali och Mocambique, diskuterar jag rollen som gallerist och curator i mötet med det som är okänt och främmande i konsten. I essän refereras till möten med konst och konstnärer från Senegal, Mali och Mocambique. LÄS MER