Sökning: "konstnärlig praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden konstnärlig praktik.

 1. 1. LOVERS I HAD AND LIKED : En essä om min konstnärliga identitetssökning i Sverige

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Harón Andrés Sánchez Hincapié; [2020]
  Nyckelord :Konstnärlig identitet; Estetik; Etik; Inre kritik; Kropp som konstnärligt politiskt instrument; Semiotik; Patafysik.;

  Sammanfattning : Jag är en scenkonstnär som flyttade till Sverige för fem år sedan. Detta har inneburit att jag har arbetat för att lära mig språket och komma in i samhället, och som konstnär har detta betytt att tänka ofta hur min konstnärliga praktik ska anpassas till det nya kontexten, till det nya landet jag uppehåller mig i. LÄS MER

 2. 2. Framtiden är självorganiserad? : Så ett frö och få det att växa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Alfredsson; Rebecca Farrensteiner; [2020]
  Nyckelord :Art Lab Gnesta; The self-organized; art; artists; artistic practice; artistic organization; the art world; cultural professional logic; institutional theory; institutional change; institutional logic; micro-resistance; sustainability; self-organization; Art Lab Gnesta; De självorganiserade; konst; konstnärer; konstnärlig praktik; konstnärlig organisering; konstvärlden; kulturprofessionell logik; institutionell teori; institutionell förändring; institutionella logiker; mikro-motstånd; hållbarhet; självorganisering;

  Sammanfattning : Background: Since the 1980s, society has been hit hard by economization and deprofessionalization through neoliberal abstract forms of governance. Control is achieved by measuring efficiency through simplified models. The demand for measurability has also hit the art field where administration and paperwork have increased. LÄS MER

 3. 3. Konst som ”kvinnornas språk” : Att synliggöra den konstnärliga praktiken genom Luce Irigarays filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Jorun Burman Berg; [2020]
  Nyckelord :Luce Irigaray; womenspeak; feminism; art; practice; Luce Irigaray; kvinnospråk; kvinnornas språk; feminism; konst; konstnärlig praktik;

  Sammanfattning : In her philosophical work, Luce Irigaray questions the universal genderless subject and advocates that it should be recognized as being implicitly male. As a result of this she proclaims a need for a new type of language, with a different set of logic, that is able to include women as subjects – which she calls “womenspeak”. LÄS MER

 4. 4. Avbildningens konventioner : en undersökning om föreställningar kring skicklighet inomteckning hos bildlärarstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jonas Mossberg; [2019]
  Nyckelord :Teckning; skicklighet; föreställningar; konventioner; retorik; retoriska strategier; mimetisk avbildning; konstnärlig praktik; likhet i avbildning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker föreställningar kring skicklighet hos en grupp bildlärarstudentersom har deltagit i teckningsövningar. Det empiriska materialet består av mitt utformande avteckningsövningar utifrån olika teorier, och hur deltagarnas arbeten utfaller samt deras tankarom desamma. LÄS MER

 5. 5. Något att mötas över, samtala kring och öppna ögonen inför. : En undersökning om konstnärliga gestaltningars betydelse i skolmiljön och roll som pedagogisk resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Hildor; [2019]
  Nyckelord :konstnärlig gestaltning; skolmiljö; sociokulturellt perspektiv; estetiska läroprocesser;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vilken betydelse konstnärliga gestaltningar har i skolmiljöer i Malmö stad. Samt vilken roll de kan spela som pedagogiska verktyg i bildundervisning. Kulturförvaltningen i Malmö stad och den ideella föreningen Muralcentralen har intervjuats och även besvarat frågor om varför de anser konsten ska finnas i skolorna. LÄS MER