Sökning: "konstnärlig utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden konstnärlig utbildning.

 1. 1. Att vara konstnär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Agnes Edling; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker betydelsen av högre bildkonstnärlig utbildning och social bakgrund för yrkeskarriärer inom det konstnärliga fält som informanterna verkar inom. Utgångspunkten är att professionella banor inom fältet präglas av osäkerhet och studien har som avsikt att diskutera den betydelse skolgången har för deras nuvarande och framtida position som konstnärer och vilka sociala, kulturella och personliga tillgångar som är betydande för att våga satsa på en konstnärlig yrkeskarriär. LÄS MER

 2. 2. KMH Stories : Berättelser om människan bakom musikern

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Anna Berglund; [2018]
  Nyckelord :storytelling; lyrics; artistic identity; composition process; semantics; berättande; låttext; konstnärlig identitet; kompositionsprocess; semantik;

  Sammanfattning : I projektet ville jag undersöka vilka personliga berättelser som finns hos musikerna vid KMH. Det vi pratar om när vi pratar om musiker är ofta utbildning, teknik och musikaliska förebilder. Men jag tror inte att det är vad musikerna själva vill kommunicera med sin musik. LÄS MER

 3. 3. KONSTNÄR I SKOLANS MILJÖ : och MELLANRUMMET vid det offentliga uppdraget

  Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Iryna Hauska; [2017]
  Nyckelord :Konstnär; Skapande; Mellanrum; Skapande skola; Offentligt uppdrag.;

  Sammanfattning : Tanken med denna uppsats är att reflektera över och dokumentera förhållandetmellan konst, estetik och lärande som jag: konstnären, lärare och master studentenupplever inom ett offentligt uppdrag. Syftet är dubbelt: dels att dokumentera egnakonstnärliga processer och samarbetsprojekt och dels att beskriva debakomliggande metoderna och möten. LÄS MER

 4. 4. Den konstnärliga forskningens ”stilenliga” resultat. Hur hitta ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan forskning, utbildning och konstnärlig praktik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-lill Nilsson; [2016-02-09]
  Nyckelord :tankekollektiv; konstnärlig forskning; praktiker; stilriktiga lösningar; skapande framåtrörels; kunskapsteori; perception; förförståelse; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; socialt lärande; fantasi; inbillningskraft; Fleck; Rosengren; Blake;

  Sammanfattning : I denna uppsats vill jag skapa en bild av den konstnärliga forskningens tillstånd2013-14 med fokus på Göteborg. Jag har intervjuat konstnärliga forskare inom den konstnärliga forskningen om deras kunskapssyn, den konstnärliga forskningens kunskapsproduktion och dess eventuella påverkan på utbildningar och konstnärliga praktiker. LÄS MER

 5. 5. Arbetsprocesser i scenkonstnärliga projekt : En kvalitativ studie på videoscenografer verksamma inom opera

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Annie Tådne; [2016]
  Nyckelord :Organisation; Bourdieu; kulturellt kapital; scenkonst; ledarskap; opera; videoscenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att bidra med kunskap om hur scenografiska projekt organiseras, i första hand inom operakonsten. Resultatet är användbart för forskning inom organisation samt användbart för branschen. LÄS MER