Sökning: "konstnärliga strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden konstnärliga strategier.

 1. 1. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
  Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

  Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER

 2. 2. Att Bygga Ett Hus - En uppsats om konstnärlig metod och musikalisk komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bille; [2020-06-10]
  Nyckelord :Komposition; Konstnärlig metod; Konstnärlig process; Kreativitet; Nostalgi; Melankoli;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om sökandet efter en metod för att skriva känslomässigt baserad musik iprofessionella kontexter. Författaren tar sig an projektet att tonsätta ett modellhus i kartong för attfördjupa sig i och utveckla sin konstnärliga process. LÄS MER

 3. 3. Kreativa begränsningar i komposition - Vilka ramar och regler kan användas för att underlätta mitt komponerande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Marcus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Komposition; kompositionsprocess; strategier; ramar; regler; begränsningar; kreativitet; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur jag genom begränsningar kunde förenkla min kompositionsprocess. Jag genomförde kvalitativa intervjuer med tre kompositörer av olika bakgrund om vilka ramar och regler de använder när dem komponerar. LÄS MER

 4. 4. Yaogun Yingshen - en studie om att hantera politisk censur inom Beijings alternativa musikscen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emelie Westerlund; [2020]
  Nyckelord :alternativ musik; Kina; Beijing; makt; motstånd; politisk censur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kinas digitala utveckling har avancerat statens möjligheter att övervaka och kontrollera sina medborgare. Därtill är politisk censur ett medel för staten att censurera provokativt eller regimkritiskt innehåll. Kulturutövare inom musik löper stor risk att begränsas i sitt konstnärliga uttryck till följd av censur. LÄS MER

 5. 5. En kreativ process

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Hanna Ågren; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: kreativ process; kreativitet; musikskrivande; förväntningar; stimulera musikskrivande; Performing Arts;

  Sammanfattning : Hanna Ågren (ka) En kreativ process - strategier för att stimulera skapande. Idén bakom mitt arbete var att undersöka om, och hur, jag kan påverka min kreativa process inom kontexten musikskrivande. LÄS MER