Sökning: "konstnärliga strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden konstnärliga strategier.

 1. 1. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
  Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

  Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER

 2. 2. Att Bygga Ett Hus - En uppsats om konstnärlig metod och musikalisk komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bille; [2020-06-10]
  Nyckelord :Komposition; Konstnärlig metod; Konstnärlig process; Kreativitet; Nostalgi; Melankoli;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om sökandet efter en metod för att skriva känslomässigt baserad musik iprofessionella kontexter. Författaren tar sig an projektet att tonsätta ett modellhus i kartong för attfördjupa sig i och utveckla sin konstnärliga process. LÄS MER

 3. 3. Yaogun Yingshen - en studie om att hantera politisk censur inom Beijings alternativa musikscen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emelie Westerlund; [2020]
  Nyckelord :alternativ musik; Kina; Beijing; makt; motstånd; politisk censur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kinas digitala utveckling har avancerat statens möjligheter att övervaka och kontrollera sina medborgare. Därtill är politisk censur ett medel för staten att censurera provokativt eller regimkritiskt innehåll. Kulturutövare inom musik löper stor risk att begränsas i sitt konstnärliga uttryck till följd av censur. LÄS MER

 4. 4. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Fischer; [2020]
  Nyckelord :välbefinnande; social hållbarhet; hållbarhetsmål; Agenda 2030; tillfällig landskapsarkitektur; New Urban Agenda; Gap Filler; Urban Layers;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför flera större utmaningar så som urbanisering, försämrad folkhälsa, klimatförändringar och segregation. Fler av utmaning-arna är speciellt utmärkande i de urbana regionerna vilket ökar behovet av en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Konstnärliga strategier på Instagram : En jämförande studie om Arvida Byström och Cindy Shermans närvaro på Instagram

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Instagram; social media; art Arvida Byström; Cindy Sherman; technofeminism;

  Sammanfattning : This essay examines Instagrams as platforms for displaying and promoting art, this by looking at two photo artists, Arvida Byström and Cindy Sherman who are active on Instagram to varying degrees. The essay goes through how their feed is structured and how they shape their feed to reflect their identity as artists. LÄS MER