Sökning: "konstnärliga val"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden konstnärliga val.

 1. 1. På jakt efter ett uttryck : Lärdomar, erfarenheter och ny konstnärlig riktning i mötet mellan två musikaliska genrer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Amanda Sedgwick; [2022]
  Nyckelord :jazzkomposition; komposition;

  Sammanfattning :  I det här arbetet kommer jag att beskriva hur jag nådde fram till mitt konstnärliga val att renodla de två traditionerna jazz och klassisk musik. Det kommer jag att göra genom att presentera mitt arbete och de utmaningar likväl som de källor till glädje jag stötte på när jag komponerade musiken. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förvalta en musikalisk idé – en undersökning av olika kompositionsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Klara Goliger; [2021-09-27]
  Nyckelord :komposition; låtskrivande; metod; skapande; konstnärlig process;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka olika kompositionsmetoder. Till grund för utforskandet ligger intervjuer med tre yrkesverksamma kompositörer/låtskrivare verksamma inom olika genrer. Under samtalen har de fått redogöra för hur deras process ser ut, från första impuls till färdig produkt. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsutveckling i en danskonstnärlig process : praktiknära studie av design i ett skapandeprojekt på gymnasiet

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Lena Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis ser man att designen fungerar ändamålsenligt för ett skapandeprojekt i relation till Skolverkets kunskapskrav och att begreppet konstnärlig process genomförs på ett gestaltande sätt. Själva begreppet konstnärlig process tydliggörs eller medvetandegörs inte verbalt i så stor utsträckning annat än i projektets början, men lärprocessens utformning som ett projekt kan kroppsligt vara en konkretisering av en konstnärlig process. LÄS MER

 4. 4. Dr. Eleine Mad

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Madeleine Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :mjjgkjacb; longing; desire; pang; aj; worlds; shark; genital symbol; female sexuality; worlds content; the tale of M; Doctor M; mad; life; artifact; animals; figures; emotional states; red; existentialism; epicenter; dog; mythology; folk beer; whistle; closeness; aversions; seeker; collector; myntare; stagnation; hibernation; intuition; sausage soup; majdalakdemlsmikopa; Delop; Cow; Lice; snake; hare; sheep; ödel oktor; threat; antipathy; empathy; fear; performance; function; allow; belief; clitoral; heroes; monsters; pink; components; situation; dual nature; euphoria; bic-pens; reality; violence; desert; sea; AQB; brain; holistics; social codes; self; fairy tale space; blue; horse; hell; gotland; dizzying; flourish; anthropomorphic; jewels; death; plaster spiders; commit; survive; frog; whale; bear; purpose; communication; wild; fascination; animal; incomparable; monster; ugly; disturbed; perspective; marauder; green; symbolism; who; suffer; anger; reverence; gods; recast; transformation; yellow; pry; entrance; interest; alternative; insignificant; rigid; position of power; as; disease; real; added; disgusting; wake up; doubt; mourn; pray; images; horror; plants; rock; stop; mjjgkjacb; längtan; åtrå; pang; aj; världar; haj; världsallt; könssymbol; kvinnlig sexualitet; världarnas innehåll; sagan om M; Doktor M; mad; livet; artefakt; djur; figurer; känslomässiga tillstånd; röd; existentialism; epicentrum; hund; mytologi; folköl; vissla; närhet; aversioner; sökare; samlare; myntare; stagnation; dvala; intuition; korvsoppa; majdalakdemlsmikopa; Delop; Ko; Löss; orm; hare; får; Ödel Oktor; hot; antipati; empati; rädsla; föreställning; funktion; tillåta; tro; klitorala; hjältar; monster; rosa; världar; komponenter; situation; dubbla natur; eufori; bic-pennor; verkligheten; våld; öken; hav; A.Q.B; hjärna; holistisk; sociala koder; självet; sagorymd; blå; häst; helvete; Gotland; vimmelkantig; florera; antropomorf; juveler; döden; plåsterspindlar; vägvisare; begå; överleva; groda; val; björn; syfte; kommunicering; vild; fascination; djurisk; makalös; vidunder; ful; störd; perspektiv; marodör; grön; symbolism; vem; genomlida; ilska; vördnad; gudar; omstöpt; sammandrabbningar; transformation; gul; bända; ingång; intresserar; alternativ; oväsentlig; stel; maktposition; som; sjukdom; verkligt; tillsatt; äcklig; vakna; tvivla; sörja; be; urbilder; skräck; växter; rock; stopp;

  Sammanfattning : Dr. Eleine Mad är Madeleine Jacobsssons talesperson för dom vetenskapliga och paranormala upptäckter som uppstår i hennes världar. Hon beskriver innehåll, teknik och estetik utifrån ett kategoriseringssytem där konsten delas upp som olika typer av komponenter och därefter avkodas dessa allteftersom. LÄS MER

 5. 5. Klassiskt i klass : En fenomenologisk intervjustudie om brasslärares syn på obligatorisk brassundervisning i klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Johan Lundborg; [2021]
  Nyckelord :El Sistema; brass; interview; phenomenology; klassorkester; El Sistema; brass; intervju; fenomenologi;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar ge en bild av hur brasslärare i Sverige ser på de obligatoriska undervisningsformerna klassorkester och El Sistema. I inledningsdelen presenteras arbetets valda intresseområden, arbetets problemområde samt arbetets disposition. LÄS MER