Sökning: "konstruering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet konstruering.

 1. 1. Vaccinkriget : En kritisk diskursanalys om hur den sociala identiteten ”vaccinmotståndare” konstrueras diskursivt i Dagens Nyheter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emelie Karlsson; Tessa Pohjanen; [2022]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Dagens Nyheter; artiklar; vaccinmotståndare; konstruering; covid-19-pandemin; vaccinering.;

  Sammanfattning : In the last two years of our lives we have been living in a world that revolves around the covid-19-pandemic. During this time we have, and still are, exposed to a large amount of information that circulates both through media but also in real life. LÄS MER

 2. 2. Konstrunktion av modulärt golv

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elsa Boman Simonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the construction of a modular floor mountable in Husmuttern's work system. Questions that this work will attend is how to design the floor so that it meets the company's, Swedish building standards and Masonite Beams building rules and requirements while all article numbers are standardized and can handle the load of the various building concepts? The problem that the work deals with is how to construct the modular floor so that it is mounted in Husmuttern's work system and standardize the assembly and articles for efficient material consumption. LÄS MER

 3. 3. Chevalley-Warnings sats om nollställemängder i projektiva rum över ändliga kroppar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Kristina Keczan; [2020]
  Nyckelord :mathematics; finite fields; chevalley; warning; polynomials over finite fields; matematik; ändliga kroppar; chevalley; warning; polynom över ändliga kroppar; nollställemängder;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras de affina och projektiva rummen över ändliga kroppar för att vidare analysera polynom och nollställemängderna till dessa, över just ändliga kroppar. Djupgående kommer vi bland annat undersöka vilka ändliga kroppar som finns, studera polynom över dessa, definiera vektorrum och konstruera det projektiva rummet. LÄS MER

 4. 4. Skönlitterära rum : Hur barn upplever sina läsmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :läsmiljö; skönlitterära rum; rum för läsning; läsplats; läsningens rum; platsens betydelse för läsning.;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie där elevers uppfattningar av sina skönlitterära läsmiljöer undersöks. Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilka olika synsätt elever har på de skönlitterära läsmiljöer de erbjuds, både i skolan och hemmet. LÄS MER

 5. 5. “Ni säger att ni älskar era barn framför allt annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dom" - En kvalitativ studie av hur Dagens Nyheter och Expressen har konstruerat och ramat in Greta Thunberg och miljöjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annasara Karlsson; Sara Holmquist; [2019-07-01]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Miljöjournalistik; Konstruktion; Inramning; Medielogik; Personifiering; Gestaltning; Deltagande; Politik; Nyhetsrapportering; Svensk press; Dagens Nyheter; Expressen.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Greta Thunberg och miljöjournalistik konstrueras i Dagens Nyheter och Expressen. Teori: Medielogik, Dagordningsteorin, Gestaltningsteorin, Nyhetsramar och Semiotik. Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER