Sökning: "konstruktion maskinteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden konstruktion maskinteknik.

 1. 1. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av en belastningsmodul till Monarks cykelergometrar : För en enklare och resurssnålare konstruktion

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jonas Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Lista:Produktutveckling; remfriktion; cykelergometer;

  Sammanfattning : Introduktion. Cykelergometrar är ett vanligt förekommande verktyg med många användningsområden. De används bland annat inom forskning kopplat till sport och medicin men även av privatpersoner för att mäta och analysera olika fysiologiska mätvärden. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivt röjaggregat till skogsmaskiner

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Lidman; [2021]
  Nyckelord :Röjaggregat; Röjning; Produktutveckling; Konstruktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete görs som en avslutande del i utbildningen för högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik vid Karlstads universitet. Arbetet genomförs på uppdrag av Löfs Specialmaskiner AB under vårterminen 2021. LÄS MER

 4. 4. Teknisk beskrivning av att bygga ett alternativt boende i form av camper van

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Jonathan Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Camper van; stealth camper; sustainable living; tiny living; Camper van; husbil; hållbart boende; stealth camper;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete behandlar ett alternativt boende i form av camper van. En camper van är en skåpbil som byggs om för att kunna leva eller semestra i. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och optimering av gripmekanism för självcentrerande stöddocka

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Hannes Olsson; Martin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stöddocka; optimering; optimeringsalgoritmer; mekanisk konstruktion; produktutveckling;

  Sammanfattning : Självcentrerande stöddockor används vanligtvis för att öka stabiliteten och således bearbetningsprecisionen vid svarvning. Detta blir extra viktigt när skärkrafterna verkar långt ifrån arbetsstyckets inspänning och eventuell stöddubb. LÄS MER