Sökning: "konstruktion mdh"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden konstruktion mdh.

 1. 1. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER

 2. 2. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER

 3. 3. CSR-Marknadsföring inom anläggningsmaskin-branschen : En studie om hur Volvo Construction Equipment använder sig av Corporate Social Responsibility i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tim Ekstrand; Tim Axelsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Marknadsföring; Konstruktion; Maskin; Anläggningsmaskin; Effektivitet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: Level: Institution: Authors: Title: Tutor: Keywords: machine 08-06-2020 Bachelor thesis in Business Administration, 15 crSchool of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Tim Axelsson Tim Ekstrand (97/06/22) (97/05/21) CSR – marketing within the heavy machinery industry Aswo SafariCSR, marketing, Construction, Machine, effectivity, construction Research question: How do companies in the construction machinery industry use CSR in their marketing effectively? Purpose: The purpose of this paper is to investigate and thus gain a deeper insight into how CSR is used in marketing in the most efficient way possible in the construction machine industry. The hope is to be able to clarify the uncertainties surrounding CSR in marketing and to be able to provide companies of the construction machinery industry with in-depth knowledge of the subject and to assist with a model for other companies in the industry to use to review the effectiveness of their CSR -marketing. LÄS MER

 4. 4. Rening av odörer från septiktank

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Niklas Möller; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a result of a thesis made at Mälardalen University in product development and construction, PPU305. The project was carried out during spring and summer of 2020. The client of the thesis is AB Durgo and the aim for the project was to develop a concept proposal that solves the problem of odor smell flowing out of a septic tank. LÄS MER

 5. 5. Fallstudie av en plattrambro : Skillnader mellan prefabricerat och platsgjutet med aspekt på teknik, arbetsmiljö och ekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Victor Andersson; Alexander Forsblad; Robert Israelsson; [2020]
  Nyckelord :Prefabricated; on-site; concrete; work environment; bridge; construction; economy; reinforcement; Prefabricerad; platsgjuten; betong; arbetsmiljö; bro; konstruktion; ekonomi; armering;

  Sammanfattning : Purpose: This study aimed to conduct a case study, with focus on work environment, economy and technical implementation, to determinate the difference if a prefabricated bridge had been constructed instead of a cast-in-situ bridge. Method: The study is based on a literature study and a case study. LÄS MER