Sökning: "konstruktiv konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden konstruktiv konflikt.

 1. 1. Konflikthantering i förskola : Förskollärares uppfattningar om konflikter mellan barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Bjuhr; [2019]
  Nyckelord :Destruktiv konflikt; konflikter mellan barn; konflikthantering i förskola; konstruktiv konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare uppfattar att de kan arbeta med konflikthantering samt när och var konflikter mellan barn kan ske och hur dessa konflikter kan komma till uttryck och avslutas. För att få underlag till detta så har en kvalitativ studie genomförts där fyra förskollärare intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 3. 3. Att lära inför konflikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennika Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :Konflikt; Konfliktmandala; Reflektionsperspektiv; Individuell konflikthantering; Priming; Enkätundersökning; T-test; Conflict; Conflict mandala; Reflection perspectives; Individual conflict management; Questionnaire survey; Social Sciences;

  Sammanfattning : Interpersonal conflicts are common and natural phenomena that may affect individuals considerably. To decrease the risk of negative effects, where research has highlighted e.g. stress, depression and distrust, studies are conducted to better understand the mechanisms of conflicts and how the management thereof can be developed. LÄS MER

 4. 4. ’’Barn behöver hamna i konflikter…” : Förskollärares perspektiv på konflikt och konflikthantering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marcus Krohn; Maria Månsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; konflikt; konflikthantering; kommunikation; förskollärares ansvar;

  Sammanfattning : Konflikter finns naturligt i vår vardag och upplevs olika från person till person. Konflikter förekommer i förskolan, där barnen med hjälp av förskollärarna ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper i konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. Förhållningssätt, hantering och konsekvenser av konflikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Erik Nielsen; Amanda Johansson; [2017]
  Nyckelord :Fenomenografi; konflikt; lärande; destruktiv; konstruktiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera hur konflikter mellan människor på en arbetsplats kan ge upphov till lärandetillfällen för chefen beroende på dennes förhållningssätt till, och hur denne hanterar konflikten. Studien är kvalitativ och metoden som använts är en kombination av riktat öppna- och halv-strukturerade intervjuer. LÄS MER