Sökning: "konstruktiv länkning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden konstruktiv länkning.

 1. 1. En studie om undervisningsplanering ur modersmålslärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zahra Bakly; [2020]
  Nyckelord :Formativt lärande; heterogena grupper; konstruktiv länkning; modersmålsundervisning; planering av undervisning.;

  Sammanfattning : Att planera undervisning är något som har uppmärksammats i olika skolstyrdokument och har tidigare undersökts i en rad forskning inom utbildningsväsendet. Detsamma gäller modersmålsundervisningens betydelse och dess villkor i skolan. LÄS MER

 2. 2. I linje med läroplanen? : En kvalitativ innehållsanalys av det engelska läromedlet Magic! 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erica Cordy; [2019]
  Nyckelord :Magic! 1-3; textbooks; constructive alignment; curriculum theory; Magic! 1–3; läromedel; konstruktiv länkning; läroplansteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to answer whether the teaching material Magic! 1 – 3 can be used without complementary material to convey the subject content and the didactic elements presented as central in the curriculum. The questions the study aims to answer are how well Magic! 1 – 3 is in line with the curriculum's central content and whether it can be used in teaching without complementary teaching material. LÄS MER

 3. 3. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 4. 4. Framåtsyftande retorikundervisning? : En analys av lärares utsagor om undervisnings-/återkopplingsmetoder och didaktisk forskningslitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erik Englund; [2018]
  Nyckelord :Aktiva inlärare; konstruktiv länkning; systematisk framåtsyftande återkoppling; inlärningsmål; processinriktat lärande;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to analyse how systematic feed-forward is described in national and international assessment research, and relate it to swedish teachers descripton of their use of systematic feed forward in their daily work to help students reach the learning-goals in oral presentation in Swedish 2. The methods of this survey are a combination of semi-structured interviews, and a literature study, and the material is interpreted with phenomenography. LÄS MER

 5. 5. Analyzing KTH's course syllabuses from a pedagogical perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Joakim Lindberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Course syllabuses are used by students and teachers in various pedagogical situations, which makes it important that the syllabuses are well-designed from a pedagogical perspective. It is therefore useful to classify the syllabuses and identify areas in need of improvement. LÄS MER