Sökning: "konstruktiv"

Visar resultat 21 - 25 av 192 uppsatser innehållade ordet konstruktiv.

 1. 21. HR-yrkets transformering i den digitala eran

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sara Enö; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; Transformation; Human Resources; PA-program; Utbildningsdokument; Professionalisering; Jurisdiktion.; Social Sciences; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av ”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. LÄS MER

 2. 22. Att leda genom coaching : en utvärdering av ledarskapsutbildning och dess implementering inom Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Teresa Leifsdotter; [2018]
  Nyckelord :feedback; GROW; S.M.A.R.T.; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Coachande ledarskap har till syfte att genom en positiv kultur av samarbete skapa effektivitet och hälsa. Stora Enso Skog (SES) och Stora Enso Bioenergi (SEB) har under de senaste åren genomfört projektet Lead Through People (LTP). LÄS MER

 3. 23. Datorgenererade formers påverkan på studenters memorering av abstrakta termer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Wedberg; Oscar Wiigh; [2018]
  Nyckelord :Memorering; memoreringshjälpmedel; datorgenererade former; abstrakta termer; minnesteknik; studenter;

  Sammanfattning : Att memorera abstrakta koncept och begrepp är en nödvändig del av lärandeprocessen för dagens studenter. Genom att underlätta denna process, till exempel tidsmässigt, skulle studenter kunna bli duktigare i deras studier som kräver en del memorering och således ägna mer tid åt kritiskt och abstrakt tänkande. LÄS MER

 4. 24. Effekterna av att kapitalisera operationella leasingavtal : Hur påverkas stora företag verksamma i Sverige av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Nylen; Philip Nilsson Fornes; [2018]
  Nyckelord :Capitalization of operating leases; IFRS 16 effecting big companies in Sweden; Constructive capitalization method; Operationella leasingavtal; Stora företag verksamma i Sverige; konstruktiv kapitaliseringsmetod;

  Sammanfattning : Leasing is and has been American companies largest external source of equipment financing and there are signs that the concept been used 2010 years before Christ. It is larger than bank loans, bonds, stocks, commercial mortgages and the fastest growing form of business investment. LÄS MER

 5. 25. "För vi får det inte att fungera" : Föräldrars upplevelse av kontakten med familjebehandlare när barnen har diagnosticerats inom det autistiska spektrumet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Evelina Karlsson; Ann-Sofie Wester; [2018]
  Nyckelord :Parents; autism spectrum disorder; familjebehandlare or family therapist; supporttheory; alliance; Föräldrar; autismspektrumtillstånd; familjebehandlare; stödteori; allians;

  Sammanfattning : Vårt syfte med den här studien var att undersöka hur föräldrar till barn som diagnosticerats med autismspektrumtillstånd (AST) upplevde kontakten med och stödet från kommunens familjebehandlare, en insats som tillhandahålls av socialtjänsten och ofta utförs av socionomer. Vi ville undersöka hur föräldrar har upplevt familjebehandlarnas bemötande, om de fick konstruktiv hjälp samt om familjebehandlarna har haft kunskaper om autismspektrumtillstånd. LÄS MER