Sökning: "konstruktivistiska perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden konstruktivistiska perspektivet.

 1. 1. IKT i svenskundervisningen: möjligheter och hinder : En intervjuundersökning om användandet av IKT i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; kompensatoriska hjälpmedel; läs- och skrivsvårigheter.;

  Sammanfattning : Huvudsyftena med den här studien är att undersöka hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) används i svenskundervisningen av lärare i förskoleklassen till årskurs 3, samt en granskning av vad lärarna ser för möjligheter och hinder vid användning av IKT. För att uppnå detta syfte har jag valt att undersöka sju F-3 lärare. LÄS MER

 2. 2. Lärare om lärande : En studie om lärares tankar kring begreppet lärande och ordet stimulera i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Andersson; Linnéa Hammarström; [2019]
  Nyckelord :Lärande; Stimulera; F-6 lärare; Konstruktivistiskt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Läroplanen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur F-6 lärare utifrån läroplanen uppfattar begreppet lärande och hur de tänker på samspelet med att stimulera. Frågeställningarna för studien är: 1. Hur ser F-6 lärare på begreppet lärande? 2. Hur definierar F-6 lärare ordet stimulera? 3. LÄS MER

 3. 3. Att lära i kris och krig : En beskrivande studie av internationella insatsers betydelse för soldatens lärande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Erik Franzén; Jasin Ulama; [2019]
  Nyckelord :Internationell tjänst; Lärande; Kolb; Ellström; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : De internationella insatserna har sedan 50-talet bidragit till Försvarsmaktens utveckling i allmänhet och soldatens i synnerhet. De internationella ambitionerna ökade under 2000-talet men genom den senaste tidens förändrade säkerhetsläge återgår nu Försvarsmakten till att fokusera på det nationella försvaret. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning–väge nmot förverkligad social påverkan? : En studie om hur organisationer inom socialt företagande arbetar med prestations mätning och vilka faktorer som ligger till grund för de tinterna beslutsfattandet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Inez Tranberg; Kristina Von Hacht; [2018]
  Nyckelord :Micro enterprises; small enterprises; social enterprises; performance measurement; balanced scorecard; decision-making; Mikroföretag; småföretag; socialt företagande; prestationsmätning; balanserat styrkort; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialt företagande är en slags organisatorisk hybridform som växt fram under de senaste decennierna. Dessa organisationer bygger sina affärsmodeller med syfte att både generera vinst och skapa nytta för samhället. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik : En litteraturstudie om en naturlig lärmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik; Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Sofia Hård; Amanda Svensson; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; lärande; utveckling; socialt samspel; integrering;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att skapa en bild av vilken påverkan utomhuspedagogik har på undervisningen. Studier visar att lärare och pedagoger upplever utomhuspedagogik som främmande och obekvämt, och irrelevanta argument hör till vanligheten. LÄS MER