Sökning: "konstvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet konstvärld.

 1. 1. Framtiden är självorganiserad? : Så ett frö och få det att växa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Alfredsson; Rebecca Farrensteiner; [2020]
  Nyckelord :Art Lab Gnesta; The self-organized; art; artists; artistic practice; artistic organization; the art world; cultural professional logic; institutional theory; institutional change; institutional logic; micro-resistance; sustainability; self-organization; Art Lab Gnesta; De självorganiserade; konst; konstnärer; konstnärlig praktik; konstnärlig organisering; konstvärlden; kulturprofessionell logik; institutionell teori; institutionell förändring; institutionella logiker; mikro-motstånd; hållbarhet; självorganisering;

  Sammanfattning : Background: Since the 1980s, society has been hit hard by economization and deprofessionalization through neoliberal abstract forms of governance. Control is achieved by measuring efficiency through simplified models. The demand for measurability has also hit the art field where administration and paperwork have increased. LÄS MER

 2. 2. User experience design and front end development of an online auction website

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mar Vidal Segura; [2019]
  Nyckelord :Website; User Experience; Design; React; Font end; Double Diamond; Auction; Webbplats; Användarupplevelsen; Design; React; Font end; Double Diamond; Auktion;

  Sammanfattning : Art_Value is a startup whose purpose is to create an innovative marketplace where new artworks, based on numbers, are created, distributed through auctions and traded. Online auctions have added new advantages of new technologies and trigger more emotions than online shopping. LÄS MER

 3. 3. Mellersta skiktet i musiklivets pyramid : En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :BD Pop; Dalapop; konstvärld; kulturpolitik; produktions- och resurscentrum; populärmusik;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. LÄS MER

 4. 4. Ett spel för gallerierna : En studie av det svenska konstsystemet genom Moderna Museets samlade verk 2012–2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lars Eling; [2017]
  Nyckelord :quality promise; art world; Moderna Museet; Kvalitet; konstvärld; Moderna Museet; konstsystem; kvalitetsprocess;

  Sammanfattning : Den kvalitet som tillskrivs konstverk kan inte uppstå var som helst, utan det sker i rumsliga system inom konstvärlden. Dessa kan vara fysiska platser som till exempel gallerier, museer och konstmässor, eller nätverk där konstvärldens aktörer möts. Syftet med denna uppsats är att undersöka var kvalitet skapas i den svenska konstvärlden. LÄS MER

 5. 5. Art flippers - Brytpunkten mellan de gamla och de nya spelreglerna på konstmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för kulturadministration

  Författare :Stina Norberg; [2015]
  Nyckelord :värde; ekonomi; art flipper; konstmarknad; spelregler; rykte; konstvärld; economy; art worlds; art markets art game rules; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : A change is happening on today’s art market. Technological and digital developments have led to new concepts and social structures. These have changed the way the art market works and how it is constructed. LÄS MER