Sökning: "konstvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet konstvärld.

 1. 1. User experience design and front end development of an online auction website

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mar Vidal Segura; [2019]
  Nyckelord :Website; User Experience; Design; React; Font end; Double Diamond; Auction; Webbplats; Användarupplevelsen; Design; React; Font end; Double Diamond; Auktion;

  Sammanfattning : Art_Value is a startup whose purpose is to create an innovative marketplace where new artworks, based on numbers, are created, distributed through auctions and traded. Online auctions have added new advantages of new technologies and trigger more emotions than online shopping. LÄS MER

 2. 2. Mellersta skiktet i musiklivets pyramid : En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :BD Pop; Dalapop; konstvärld; kulturpolitik; produktions- och resurscentrum; populärmusik;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. LÄS MER

 3. 3. Ett spel för gallerierna : En studie av det svenska konstsystemet genom Moderna Museets samlade verk 2012–2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lars Eling; [2017]
  Nyckelord :quality promise; art world; Moderna Museet; Kvalitet; konstvärld; Moderna Museet; konstsystem; kvalitetsprocess;

  Sammanfattning : Den kvalitet som tillskrivs konstverk kan inte uppstå var som helst, utan det sker i rumsliga system inom konstvärlden. Dessa kan vara fysiska platser som till exempel gallerier, museer och konstmässor, eller nätverk där konstvärldens aktörer möts. Syftet med denna uppsats är att undersöka var kvalitet skapas i den svenska konstvärlden. LÄS MER

 4. 4. Art flippers - Brytpunkten mellan de gamla och de nya spelreglerna på konstmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för kulturadministration

  Författare :Stina Norberg; [2015]
  Nyckelord :värde; ekonomi; art flipper; konstmarknad; spelregler; rykte; konstvärld; economy; art worlds; art markets art game rules; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : A change is happening on today’s art market. Technological and digital developments have led to new concepts and social structures. These have changed the way the art market works and how it is constructed. LÄS MER

 5. 5. Fenomenet Banksy : En studie av en gatukonstnärs verk och konstsyn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Tilda Mårtensson; [2014]
  Nyckelord :Banksy; gatukonst; konstvärld; institutionell konstteori; Arthur Danto; George Dickie; Howard Becker;

  Sammanfattning : Arbetets ena syfte är att identifiera gatukonstnären Banksys stil och se vilka faktorer som kan lyftas fram som "Banksyska". Det andra syftet är att undersöka hur Banksy förhåller sig till begreppet "konstvärld" som teoretikerna Arthur Danto, George Dickie och Howard Becker talar om. LÄS MER