Sökning: "konstvärldar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet konstvärldar.

 1. 1. Att vara eller att inte vara : Från romantisk myt till samhällsnytta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Lundh; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursteori; kulturarbete; prekärt arbete; intertextualitet; konstvärldar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kulturarbete kommer till uttryck i den mediala debatten under rådande pandemi våren och hösten 2020. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som yttrar sig kring kulturarbete. LÄS MER

 2. 2. Självständiga artisters utmaningar inom den digitalamusikindustrin : En kvalitativ studie om hur självständiga artister använder sigav sociala medier och marknadsföring för att generera publikoch bygga publikrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josef Newberg; [2021]
  Nyckelord :Självständig; artist; konventioner; konstvärldar; kundengagemangscykel; kvalitativ; interaktion; publik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till en djupare förståelse för hursjälvständiga artister använder sig av sociala medier, dels för att nå ut till en publik,samt dels för marknadsföring inom den digitala musikindustrin. Uppsatsen nyttjarkvalitativa forskningsmetoder för både insamling av empiri samt analys av denna. LÄS MER

 3. 3. "Hela länet som sin hemstad" : Om statlig kulturpolitik och konstvärldar i Västernorrlands län

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Daniel Vikström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The swedish state have as of late seemingly distanced themselves from the cultural politics regarding painting- and sculpture artists. Since the implementation of “samverkansmodellen”, a plan to regionalise the culture politics and the distribution of economic resources to the different countys of Sweden, the state has increasingly been hesitant to make any decisions regarding the painting- and sculpture artists. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers möten med samtidskonst i och utanför bildundervisningen : Extramurala erfarenheter och den språkliga medieringens betydelse för elevers uppfattning av samtidskonst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Gjörwell; [2018]
  Nyckelord :Bildundervisning; extramuralt lärande; gymnasieutbildning; samtidskonst; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade ta reda på vad elever från tre gymnasieskolor har för uppfattningar om samtidskonst. Ett urval av elever, vilka läser tredje året på ett estetiskt program, fick under studiens genomförande besöka Västerås Konstmuseums samtidskonstutställning Ur Aska. LÄS MER

 5. 5. Folkkonst för de besatta : En diskussion om fanart

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Lundell-Karlberg; [2014]
  Nyckelord :fanart; fans; folk art; art world; participatory culture; fanart; fans; folkkonst; art world; deltagandekultur;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i begreppet ”Art Worlds” diskuterar den här uppsatsen fanart och deltagandekultur som fenomen, och ser hur denna konstinriktning går att foga samman med andra konstvärldar.... LÄS MER