Sökning: "konstverk"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet konstverk.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Stabiliten för konstverket i Gullringsbo : Uppskattning av påverkan från väderlaster på balkstruktur

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gustav Westling; Ylva Öman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En erkänd konstnär vid namn Liva Isakson Lundin ska uppföra ett konstverk nära en sjö i Göteborgsområdet. Konstverket består av ett rambärverk och ett bandstål som fästs i balkarna. LÄS MER

 3. 3. Gatukonstfestivaler i Sverige : En studie om aktörer och deras inflytande, motiv och vad projekten kan tillföra

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Wänglund; [2021]
  Nyckelord :gatukonstfestival; gatukonst; offentlig konst; platsmarknadsföring; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet är att studera vad det är som motiverar genomförandet av gatukonstfestivaler och vad det anses kunna tillföra. Fokus ligger också på att analysera det här fenomenet utifrån ett demokratiperspektiv med betoning på medborgarinflytande över det offentliga rummet. LÄS MER

 4. 4. Oh de Laval : Konsten att appropriera konst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cassandra Limoni; [2021]
  Nyckelord :Appropriering; Oh de Laval; Édouard Manet; Picasso; samtida konst; postkolonialism; feministisk teori; the male gaze; semiotik.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den samtida konstnären Oh de Laval och utforskar med en semiotiskt förankrad analysmetod appropriering i två olika konstverk och samhörigheten mellan dem. Verken som analyseras i studien är Oh de Lavals, Luncheon on the grass, 2019 och Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863 och stöds av Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe, 1959-1962. LÄS MER

 5. 5. Prinsessan och livet : En ikonografisk-ikonologisk studie av prinsessan Eugénies konstverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophia Eklund; [2021]
  Nyckelord :Art History; Swedish art history; iconography; iconology; Princess Eugénie; female artists; artist’s life in the 19th century.;

  Sammanfattning : This Bachelor's thesis in Art History at Uppsala University is an iconographical and iconological study of six artworks made by Princess Eugénie of Sweden and Norway (1830-1889). These works of art consists of two ink-drawings, two aquarelles and two sculptures. One of the sculptures is in porcelaine and the other in terra-cotta. LÄS MER