Sökning: "konstvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet konstvetenskap.

 1. 1. Den psykiatriska vårdens svåra kulturarv : En undersökning om hur en före detta institutionsbyggnad med byggår 1757 - idag Vadstena Hospitalsmuseet - representeras och påverkar dagens förståelse av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Holmström; [2021]
  Nyckelord :Science of art; swedish architecture; difficult cultural heritage; Vadstena; Hospital Museum; mental care; institutional building.; Konstvetenskap; svensk arkitektur; svårt kulturarv; Vadstena; Hospitalsmuseum; mentalvård; institutionsbyggnad.;

  Sammanfattning : What values does a state notable building express when it not only represents prosperity values but also carries burdensome memories from people's lives? In what ways does the preservation of a former madhouse/mental hospital affect our understanding of the field of mental illness? This essay intends to research a former mental hospital, located in the city of Vadstena in Sweden, which today operates as a hospital museum. In this study the old mental hospital has been defined as a difficult cultural heritage. LÄS MER

 2. 2. Ernest Thiels beställda verk : En studie om mecenatens estetiska inflytande i konsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Olsson; [2021]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Ernest Thiel; Thielska Galleriet; mecenat; mecenatskap; beställare; konstsamlare; Konstnärsförbundet; Edvard Munch; J.A.G Acke; Tor Hedberg; Christian Eriksson; Gerda Wallander; Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : This essay aims to examine whether the Swedish patron Ernest Thiel had any aesthetic influence on the contemporary art scene in the late nineteenth and early twentieth century. Based on a selected group of his commissioned artworks, the study analyzes to what extent Thiel was involved in the creative process. LÄS MER

 3. 3. Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2020-11-11]
  Nyckelord :Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

  Sammanfattning : Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. LÄS MER

 4. 4. Sosaku hanga på Östasiatiska museet idag och imorgon

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Daniel Olsson; [2020]
  Nyckelord :träsnitt; Japan; museisamling;

  Sammanfattning : Den japanska träsnittsrörelsen sosaku hanga utgör ett betydande men föga uppmärksammat konsthistoriskt kapitel. Under dess aktiva år från 1900-talets början fram till 1960-talet, introducerade den radikala förändringar hos Japans träsnittspraktik, samt kom att ur flera aspekter exemplifiera världshistorisk växelverkan. LÄS MER

 5. 5. Stadsdelar i förändring : En jämförande arkitekturanalys av gentrifierade områden i Chicago och London

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nica Olivendal; [2020]
  Nyckelord :Art history; architecture; architectural analysis; Camden Town; Chicago; city development; city planning; gentrification; Greater Grand Crossing; London; Theaster Gates; konstvetenskap; arkitektur; arkitekturanalys; Camden Town; Chicago; stadsplanering; gentrifiering; London; Greater Grand Crossing; Theaster Gates;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to research, through a comparative architectural analysis,whether the two urban districts Camden Town in north London and Greater Grand Crossing in south Chicago have or have not been gentrified and, if so, what kind of gentrification process they have gone through. The study was based on three questions: what buildings have been transformed in each area? How have the buildings been transformed? Have the functionsof the city districts been transformed with any particular focus in mind? The study found that Camden Town has been tourist gentrified, since the primary focus of the gentrification process was towards tourism and entertainment businesses where old Victorian, industrial buildings were transformed into venues for live music, shops and markets. LÄS MER