Sökning: "konstvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet konstvetenskap.

 1. 1. "As if they're daring you to desire them" : En studie av de antika skulpturernas roll i filmen "Call me by your name"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Svärd; [2018]
  Nyckelord :Art history; Call me by your name; classical sculpture; artworks in film; film studies; semiotics; in-betweenness; Luca Guadagnino.; konstvetenskap; call me by your name; luca guadagnino; semiotik; steven jacobs; filmvetenskap; paralleller; mellanrum; klassisk skulptur; antika skulpturer;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the use of ancient bronze statues in the 2017 film Call me by your name by director Luca Guadagnino. Various scenes which feature ancient statues are examined individually using semiotic analysis. The scenes are examined individually, first described on a denotative level, then analyzed on a connotative level. LÄS MER

 2. 2. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 3. 3. Inspektion av Stadsinspektionen : En analys av Haparanda stads offentliga skulpturer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Jytte Rüdiger; [2018]
  Nyckelord :Public sculptures; Haparanda; Tornio; P 1; Identity; History; War; Trade; Border; City formation; City; Country; Offentliga skulpturer; Haparanda; Torneå; Stadsinspektionen; P 1; Identitet; Historia; Krig; Handel; Gräns; Stadsformation; Centrum; Periferi.;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på Haparandas historiska identitet genom att analysera 14 av stadens offentliga skulpturer. Syftet är att presentera en representativ bild av de offentliga skulpturerna och att analysera dess historiska koppling till Haparanda stad. Berättelsen kontrasteras mot en urban syn av Haparandas arkitektur. LÄS MER

 4. 4. Konstmuseet som vardagsrum för alla, eller salong för de redan invigda? En komparativ studie mellan Göteborgs Konstmuseum och Whitney Museum of American Art i New York

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Isabella Asp Onsjö; [2017-10-24]
  Nyckelord :Museum; konstelit; museologi; John Cotton Dana; Pierre Bourdieu; Eilean Hooper Greenhill; besökare; Göteborgs Konstmuseum; Whitney Museum of American Art; konstvetenskap; handikappanpassa; museipedagogik; strukturer; klass; synskadade; specialvisningar;

  Sammanfattning : ”The museum as a open living room for all, or as a closed institution for the already invited – A comparative studie between Gothenburg Museum of Art and Whitney Museum of American Art”This project is a comparative study between Gothenburg Museum of Art and Whitney Museum of American Art. In the frames of art history, but in close relation to museology and sociology. LÄS MER

 5. 5. Metoder för flerfärgsstickning : En undersökning av instruktioner i handböcker

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Textilvetenskap

  Författare :Olle-Petter Melin; [2017]
  Nyckelord :Fair isle knitting; instructions; methods; knitting-manuals; Flerfärgsstickning; instruktioner; metoder; handböcker i stickning;

  Sammanfattning : Melin, O-P, 2017, Metoder för flerfärgsstickning - En undersökning av instruktioner i handböcker. (Fair-isle knitting methods – A survey of instructions in knitting manuals), Institutionen för Konstvetenskap, Department of Art History, Uppsala University. LÄS MER