Sökning: "konstvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet konstvetenskap.

 1. 1. Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2020-11-11]
  Nyckelord :Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

  Sammanfattning : Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. LÄS MER

 2. 2. Sosaku hanga på Östasiatiska museet idag och imorgon

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Daniel Olsson; [2020]
  Nyckelord :träsnitt; Japan; museisamling;

  Sammanfattning : Den japanska träsnittsrörelsen sosaku hanga utgör ett betydande men föga uppmärksammat konsthistoriskt kapitel. Under dess aktiva år från 1900-talets början fram till 1960-talet, introducerade den radikala förändringar hos Japans träsnittspraktik, samt kom att ur flera aspekter exemplifiera världshistorisk växelverkan. LÄS MER

 3. 3. Betraktarens rum : En komparativ utställningsanalys av Hilma afKlints verk De tio största genom två olika rumsligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Linnea Wik; [2020]
  Nyckelord :Spatiality; Instagram; The ten largest; Moderna Museet Malmö; viewer; Rumslighet; Instagram; De tio största; Moderna Museet Malmö; betraktare;

  Sammanfattning : The spatiality of a viewer. A comparative exhibition analysis of Hilma af Klint's work The ten largestthrough two different spatialities.I have studied a viewer’s encounter with Hilma af Klint’s work The ten largest through two differentspatialities, the exhibition room at Moderna Museet Malmö and Moderna Museet Malmös Instagramaccount. LÄS MER

 4. 4. Kökets väggbeklädnad i svenska hem mellan åren 1890-1920

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hammerling; [2020]
  Nyckelord :Art history; Conservation; Wallcovering; Kitchen; Turn of the century 1900’s; Sweden; Wallpaper; Interior; Home kitchen; late nineteenth century kitchen; early twentieth century kitchen.; Konstvetenskap; byggnadsvård; väggbeklädnad; kök; sekelskifte; köksinteriör; Sverige; tapet; panel; kakel; slutet av 1800-talet; 1900-talets början.;

  Sammanfattning : During the twenty first century the enthusiasm among the general public the turn of the century 1900’s kitchen has increased in Sweden. Since around 2010 media is overflowing of imagery that cater to and perhaps even with an intention to further stimulate interest in the century 1900’s kitchens. LÄS MER

 5. 5. Det surrealistiska bilduttryckets diskurs i konstvetenskaplig kurslitteratur : En historiografisk studie av stilmässig generalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Rasmus Renkse; [2020]
  Nyckelord :historiografi; diskursteori; semiotik; kurslitteratur; surrealism; kay sage; nicola verlato; hieronymus bosch; diskursanalys; stil; bildanalys;

  Sammanfattning : The discourse of pictorial surrealistic expressions in art historic course literature – a historiographic study about generalization of style. Through a historiographic perspective and discourse analysis the aim of this study is to uncover the ways art historic course literature make its stylistic categorization. LÄS MER