Sökning: "konstvetenskapliga institutionen stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden konstvetenskapliga institutionen stockholms universitet.

 1. 1. Om konst i vårdmiljöer : Med utgångspunkt i konsten vid Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Bertil Stenström; [2019]
  Nyckelord :Kultur; konst; biomedicin; välbefinnande; andlighet; livsåskådning; existens; konstens roll; konstprogram; gestaltning; utlysning; bildsemiotik; performativitet.;

  Sammanfattning : Den konstnärliga gestaltningen av Nya Karolinska Solna (NKS) är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. Totalt har 118 Mkr avsatts i enlighet med regeln om att två procent av kostnaden för vårdlokaler skall avsättas för konst. LÄS MER

 2. 2. Allegori och antikreception : En ikonografisk analys av nischskulpturerna på Stockholms slotts södra entréparti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Architecture; nishe sculpture; sculpture; the Abduction Group; the Hercules Group; Tessin; Foucquet; Carl XI; Carl XII; Arkitektur; nischskulptur; skulptur; Enleveringsgrupp; Herkulesgrupp; Tessin; Foucquet; Karl XI; Karl XII;

  Sammanfattning : This paper investigates the iconographical meaning of the niche sculptures at the south entrance of the Royal Palace in Stockholm. Two groups of four sculptures have been investigated. LÄS MER

 3. 3. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 4. 4. En apokalypsens besynnerliga influenser : En ikonologisk analys av Yttersta domen av David Klöcker Ehrenstrahl

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Erica Sandberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar karolinsk- och italiensk barockkonst samt dess historiska och kontextuella förhållanden. Syftet med uppsatsen är att analysera David Klöcker Ehrenstrahls monumentalmålning Yttersta domen ur ett ikonologiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Konst, aktivism och forskning – radikal intervention eller samverkan i det offentliga rummet : Om gränser och territoriell indelning, illusion och det offentliga rummets demokrati

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetikStockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :ANNA PERNILLA OLOFSSON HJORT; [2017]
  Nyckelord :Production of space; Rhizome; Rumslighet; kroppslighet; gestaltning; offentliga rum; platsspecifikt; intervention; samverkan; form; offentlig konst; Rhizome; nomad; production of space; blivande; utopi; postmodernism; postpolitisk; agonistik; radikal demokrati; radikal plats; radikal konst; aktivism; maktstruktur; konst i offentliga rum; dekonstruktion; manifest ekosystem; postmedium;

  Sammanfattning : Uppsatsen utforskar gränser mellan konstnärlig gestaltning utifrån radikal intervention och samverkan i det offentliga rummet. Uppsatsen är indelad i fyra delar med bland annat en del som analyserar det egna Konstprojektet – Bodies of Excess [Överflödiga kroppar]. LÄS MER