Sökning: "konsult eller anställd"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden konsult eller anställd.

 1. 1. Konsult eller internt anställd - spelar det roll för arbetsrelaterade resurser och hälsa?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Thalén; Fanny Ejneborn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat ett potentiellt samband mellan anställningsform och hälsa i relation till arbetsrelaterade krav- och resurser. Anställningsform har även indikerats kunna påverka mängden krav och resurser i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer - Konsult eller anställd, har det någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Charlotte Johansson; Emilia Clarholm; [2017-03-02]
  Nyckelord :Motivation; job satisfaction; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : Background: Motivation and job satisfaction have been popular research topics in previousliterature, which has resulted in multiple motivation theories such as Maslow and Herzbergs'stheory. However we base this study on Richard M. Ryan and Edward L. LÄS MER

 3. 3. Det tudelade belöningssystemet : Dess utformning och påverkan på en konsults motivation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marijana Cvijetic; Emma Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Reward System; motivation; consultant; Belöningssystem; motivation; konsult;

  Sammanfattning : En konsult kan vara anställd på ett konsultbolag samtidigt som en annan part kan hyra in konsulten för att få hjälp med ett särskilt uppdrag eller för att få rådgivning. Tidigare forskning inom styrningsområdet visar på att en individ bör styras av endast en chef, eftersom det annars kan uppstå en osäkerhet hos individen, där otydliga förväntningar kan minska motivationen hos en individ. LÄS MER

 4. 4. Bemanningsföretag VS Landsting : En kvalitativ studie om vårdpersonals psykosociala arbetsmiljö utifrån val av arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Angelica Augustsson; [2017]
  Nyckelord :Vårdpersonal; bemanningsföretag; landsting; psykosocial arbetsmiljö; motivation; Work Life Balance;

  Sammanfattning : Utifrån olika psykosociala faktorer har vårdpersonal intervjuats utifrån om de arbetar/arbetat för landsting eller bemanningsföretag. Tre frågor har besvarat i studien och dessa är; Hur väljer vårdpersonal arbetsgivare? Hur upplever vårdpersonal sin psykosociala arbetsmiljö och vilka faktorer påverkar den? Samt hur skiljer sig upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön mellan vårdpersonal som är anställda av landsting och bemanningsföretag?   Teorier som använts i studien är teorier utifrån psykosocial arbetsmiljö där ibland Karaseks krav och kontrollmodell, KASAM (känsla av sammanhang) och upplevelser av att arbeta som konsult för bemanningsföretag. LÄS MER

 5. 5. Att Dela på HRM : Human Resource Management mellan Bemanningsföretag, Kundorganisation och Konsult

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Emilia Jonsson; Christopher Van Zant; [2012]
  Nyckelord :HRM; atypical employment; staffing agencies; three-way relationship and strategy; HRM; atypiska anställningsförhållanden; bemanningsföretag; trepartsförhållande och strategi;

  Sammanfattning : Background and Problem definition: Atypical employment is something that has becomeincreasingly common in recent decades, these are defined as positions where no relationship is of thetraditional type in which the employee has a long term relationship with the employer and where hecarries out his work at the premises of the employer. These atypical employments can take variousforms, it can be fixed term contracts, project work or jobs in employment agencies and so on. LÄS MER