Sökning: "konsult pris"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden konsult pris.

 1. 1. Bonitet samt belägenhet som prispåerkande faktorer för kalmark i regionen Bohus-Dal

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Erika Tunell; [2018]
  Nyckelord :marknadsränta; skogsmark; pris;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how two variables affect the value of forest land by doing a linear regression analysis. The two variables that are studied are the site fertility of forest land and the distance between the forest land and a major city. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitetens pris? En studie kring konsulters upplevda känsla av kontroll i relation till upplevd känsla av stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Månsson; Karin Bergström; [2013]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; flexibilitet; kontroll; konsulter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den utveckling och förändring som arbetslivet genomgått de senaste decennierna har lett till att bemanningsföretag blivit en allt vanligare företeelse i Sverige. Att arbeta som konsult via ett bemanningsföretag ställer krav på individen att vara flexibel vilket kan resultera i en känsla av stress och minskad kontroll på arbetet. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som förklarar marknadspriset för skogsfastigheter i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Kenny Svahn; Alexander Östlund; [2013]
  Nyckelord :Hedonisk prisfunktion; virkesförråd; fastighetsvärdering; LRF Konsult;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum byter skogsfastigheter ägare. Arv, gåva, köp och expropriering kräver en fungerande värdering. Värderingarna sköts av personer med erfarenhet, ofta med hjälp av någon av de gängse värderingsmetoderna. LÄS MER

 4. 4. Den svenska managementkonsultbranschen ochvikten av att skapa förtroende i samspeletmellan konsult och klient : - En fallstudie av Reforce International AB

  M1-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Camilla Vestlinder; Karin Olofsdotter; [2011]
  Nyckelord :Management Consultant; The Swedish Management Consulting Industry; Positioning Strategies; Trust; reforce; Managementkonsult; den svenska managementkonsultmarknaden; positioneringsstrategier; förtroende Reforce;

  Sammanfattning : Begreppet managementkonsult har visat sig vara diffust och vad professionen innebär ärsvårt att definiera. Det faktum att managementkonsulter i princip säljer ett löfte om vadde ska leverera gör att förmågan att inge förtroende är en viktig egenskap hos en konsult. LÄS MER

 5. 5. Internprissättning inom offentlig verksamhet : En studie om Konsult och Service i Västerås stad

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mikaela Dahlin; Tove Kristiansson; [2009]
  Nyckelord :Transfer pricing; internal market and internal pricing; Internprissättning; intern marknad och internpris;

  Sammanfattning : Titel: Internprissättning inom offentlig verksamhet - En studie om Konsult och Service i Västerås stadProblem: Konsult och Service är en serviceförvaltning som tillhandahåller stödtjänster till kommunens förvaltningar. I dagsläget genomför de en förändring av sitt interna IT-pris. LÄS MER