Sökning: "konsult pris"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden konsult pris.

 1. 6. Kundtillfredsställelse : bland köp- och säljkunder i samarbete med LRF Konsult

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ingrid Petersson; Simone Johansson; Matilda Persson; [2007]
  Nyckelord :Kundtillfredsställelse; Tjänstekvalitet; Kundlojalitet; Relations- marknadsföring; Tjänstemarknadsföring; Förvärv; Konsultföretag; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was, on the mission of LRF Konsult Södra marknadsområdet, to research on why their customers were satisfied and/or dissatisfied. The research was performed in two segments: customers that had joined the company through acquisitions of other accounting firms and customers that had been in contact with LRF Konsult’s personal sellers. LÄS MER

 2. 7. Vilka effekter har strategiska flygallianser på flygbolag? : En fallstudie av SAS

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Roshanak Fatahian; Jenny Fritze; [2006]
  Nyckelord :Strategiska allianser; SAS; Star Alliance; Flygbolag;

  Sammanfattning : Flygbranschen är en bransch som är mycket känslig för omvärldsfaktorer. De senaste årens konjunkturnedgång, terrorattentat, epidemier, höga oljepriser samt rådande konkurrenstryck har resulterat i stora lönsamhetsproblem för många flygbolag. LÄS MER

 3. 8. Redovisning av tjänsteuppdrag : en studie av svenska börsföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Forsberg; [2001]
  Nyckelord :Business studies; RR 11; intäkt; successiv vinstavräkning; pågående arbete; Peter Jederström; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisning av tjänsteuppdrag är ett område som i Sverige karaktäriserats av försiktighet. Kostnader och intäkter har normalt sett redovisats först i den period när resultatet av uppdraget med full säkerhet kunnat fastställas. En successiv avräkning av vinsten, i takt med arbetets framåtskridande, har sällan gjorts. LÄS MER