Sökning: "konsument attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden konsument attityd.

 1. 1. Kan företagsaktivism övertyga konsumenten? : En studie om hur företags sociopolitiska ställningstaganden påverkar konsumenternas attityd mot företagets varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Fidan; Matilda Rosenblom; [2021]
  Nyckelord :Företagsaktivism; Corporate sociopolitical activism; CSA; attityd; varumärke; inställning; konsument; ställningstagande; konsumentskepticism.;

  Sammanfattning : Metod: En kvalitativ metod med en induktiv ansats har tillämpats för denna studie. Empirin har samlats in genom fokusgruppsintervjuer, utförda vid fyra tillfällen med sammanlagt 15 deltagare. LÄS MER

 2. 2. Teknologiska innovationer : attityder och värden ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hofverberg; Anders Martinsson; Sara Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Technological innovations; value creation; attitude; consumer facing technologies; physical store; Teknologiska innovationer; värdeskapande; attityd; konsumentinriktade teknologier; fysisk butik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett ständigt utvecklande av den fysiska modehandeln har lett till möjligheter att utveckla en shoppingupplevelse för konsument för att bemöta konkurrens från den digitala handelsplatsen. Detta har lett till att den fysiska butiken implementerar alternativ som teknologiska innovationer för att höja shoppingupplevelsen för konsumenten. LÄS MER

 3. 3. Dark Patterns ur ett företagsekonomiskt perspektiv : Dark Patterns påverkan på varumärkeslojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :David Olsson; Christian Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Dark Patterns; Oetisk Marknadsföring; Digital Nudges; Digital Marknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats är det ökande intresset av olika designtekniker inom webbdesign. Ämnet som studeras växer och är något som de flesta individer i dagens samhälle kommer i kontakt med. Problemet ligger i att det potentiellt sett finns en baksida med att använda sig av denna typ av designelement. LÄS MER

 4. 4. Millennials komplexa attityd gentemot grön klädkonsumtion : En kvalitativ studie om millennials attityd gentemot klädkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Adamsson; Danås Annie; [2020]
  Nyckelord :Fast fashion; Millennials; Grön klädkonsumtion; konsument beteende;

  Sammanfattning : The consumption has increased by 40% in just a few decades, which has given a negative impact on the environment. At the same time, millennials also called generation X, have a huge purchasing power compared to other generations. A major problem of unsustainable clothing consumption is fast fashion. LÄS MER

 5. 5. Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Sterner; Karolina Bjernefalk; [2020]
  Nyckelord :Oatly; advertising; attitude; consumer; trademark; greenwashing; Oatly; reklam; attityd; konsument; varumärke; greenwashing;

  Sammanfattning : Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. LÄS MER