Sökning: "konsument identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden konsument identitet.

 1. 1. Etiskt guld - En antropologisk studie om hur moral och identitet kan vara komponenter av en metall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sarah Mineur; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; moral; rättvis handel; neoliberalism; ekologiskt guld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. LÄS MER

 2. 2. Hur trendigt är hållbart mode? : En studie som undersöker unga vuxnas attityder till hållbar klädkonsumtion.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Attityder; unga vuxna; hållbar klädkonsumtion; sociala normer; genus.;

  Sammanfattning : Det moderna västerländska samhället präglas av materialism där människor konsumerar mer än vad de egentligen är i behov utav. Kläder produceras och konsumeras i allt högre takt och i allt större omfattning, vilket bland annat leder till överexploatering av naturresurser och förorenade miljöer. LÄS MER

 3. 3. Hur bildas konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet online? : En konceptualisering som skildrar hur uppfattningsprocessen går till

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Wärja Izabelle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på varumärkespersonlighet som benämns brand personality på engelska och refererar till den personlighet och de egenskaper individer associerar till ett varumärke. Uppsatsen tar språng ur tidigare forskning som betonar vikten av att undersöka hur konsumenters uppfattningar omett företags varumärkespersonlighet bildas och vilket eller vilka element som kan tänkas påverkadenna bildningsprocess vilket har studerats inom kläddetaljhandeln online. LÄS MER

 4. 4. [...] Allt jag köper säger ju vem jag är, […] då är hon ändå och påverkar där.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Tijana Kaleb; Ivona Stanic; [2018]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Consumer Culture Theory; Social Identity Theory; influencer; konsument; sociala medier; konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Influencers har idag blivit ett aktuellt ämne där allt fler konsumenter låter sig inspireras av influencers publikationer. Vi har därmed valt att undersöka detta problem genom att studera hur den svenska influencern Kenza har en inverkan på unga konsumenters identitetsskapande via sociala medier. LÄS MER

 5. 5. ”Jag tänker mycket på min hälsa, men inte så mycket på vad som är nyttigt.” : Unga kvinnors syn på relationen mellan kost och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Josefine Enehall; [2018]
  Nyckelord :Health; Young women; Focus group; Identity; Belasco; Healthy food; Source of information; Hälsa; Unga kvinnor; Fokusgrupp; Identitet; Belasco; Hälsosam kost; Informationskälla;

  Sammanfattning : Intresset kring hälsosam mat tycks vara större än någonsin. Vi matas med olika råd från experter, bloggar, myndigheter och vänner som berättar för oss hur vi ska äta för att uppnå god hälsa. Inte sällan ser råden olika ut beroende på vilken källa de kommer ifrån. LÄS MER