Sökning: "konsumentbeteende grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden konsumentbeteende grupper.

 1. 1. Förändrade konsumentbeteenden till följd av coronapandemin : En kvantitativ studie ur ett konsumentperspektiv baserad på dagligvaruhandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Haglund; Felicia Lavesson; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; grocery trade; choice of grocery chain; e-commerce; consumer behaviour; younger generation; older generation; Coronapandemi; dagligvaruhandel; val av dagligvarukedja; e-handel; konsumentbeteende; yngre generationen; äldre generationen;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt och okänt virus i staden Wuhan i Kina. Det visade sig vara mycket smittsamt och i början av 2020 hade tusentals människor runt om i världen drabbats av viruset. Utbrottet av coronapandemin har inneburit och innebär än idag stora förändringar för både individer och företag. LÄS MER

 2. 2. Kan jag lita på dig? : En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robert Sundström; Jonatan Viklund; [2019]
  Nyckelord :Trust; demography; eWOM; reviews; sales; real estate agents; Förtroende; demografi; eWOM; recensioner; försäljning; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Kan jag lita på dig? – En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen. Nivå: C-uppsats, examensarbete i företagsekonomi Författare: Jonatan Viklund & Robert Sundström Handledare: Jonas Molin & Lars-Johan Åge Datum: 2019-09-07 Syfte: Syftet med studien är att analysera hur förtroendet till eWOM inom försäljningsbranschen påverkas av demografiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Personaliserade mejl : En kvantitativ studie om hur personaliserade mejl påverkar e-lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Felin; Petter Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; personalisering; e-lojalitet; konsumentbeteende; b2c; mejl;

  Sammanfattning : I samband med att marknadsföringen blir allt mer digital, slits marknadsförare mellan traditionell masskommunikation och personaliserad marknadsföring för att uppnå lojalitet hos sina konsumenter. Studien syftar till att undersöka den personaliserade sidan av myntet och i synnerhet skillnader mellan grupper som får ett personligt respektive ett opersonligt mejl, avseende effekter på e-lojalitet. LÄS MER

 4. 4. Låt landet lyfta loggan - En kvantitativ studie om country-of-origin-effekters påverkan på företags varumärkeskapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leo Sondén Karestrand; Linn Forsberg; Johanna Göransson; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; brand equity; varumärkeskapital; country-of-origin; brand origin; konsumentbeteende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Let the country lift the logo- a quantitative study of the country-of-origin effects impact on the brand equity. Seminar date: 2018-06-01 Title of the course: FEKH29 - Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credits Points Authors: Johanna Göransson, Leo Sondén Karestrand, Linn Forsberg Advisor: Clara Gustafsson Key words: Marketing, Brand equity, Country-of-origin, Brand origin, Consumer behaviour, Purpose: This study aims to explore which of the country-of-origin effects that affect the certain components of the brand equity the most. LÄS MER

 5. 5. Sinnesmarknadsföring : Två olika handelsplatsers attraktivitet ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carolina Stigson; [2018]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; attraktivitet; konsumentbeteende; val av handelsplats;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: På grund av att konsumenters beslutsfattande har utvecklats till att ofta grundas i emotionella motiv, har handelsplatser utökat sitt utbud till att erbjuda upplevelser som engagerar flera olika sinnen. Utifrån att den moderna marknadsföringen ofta har utgått ifrån att konsumenter fattar rationella beslut och inte har betonat betydelsen av känslor, upplevelser och sinnesintryck, har en ny typ av marknadsföring uppmärksammats: sinnesmarknadsföring. LÄS MER