Sökning: "konsumentbeteende online"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden konsumentbeteende online.

 1. 1. COVID-19’s Impact on Consumer Behaviour, Brand Equity and Loyalty. : -A qualitative study analysing how the COVID-19 pandemic affects consumer behaviour and brand loyalty & equity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Casper Gustafsson; Li Yanzhuo; [2021]
  Nyckelord :covid-19; covid; konsumentbeteende; brand equity; Brand loyalty; lojalitet; sociala vetenskaper; Consumer behaviour; brand loyalty; brand equity.;

  Sammanfattning : Purpose - This study's purpose is to compile literature on consumer behaviour, brand loyalty and equity and to investigate how the ongoing COVID-19 pandemic have affected consumer behaviours, brand loyalty and equity in Sweden.Design/methodology/approach - A theoretical framework was formed by three main concepts, consumer behaviours, brand loyalty and equity. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing : en studie om konsumentens relation till ett företag

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Josefine Hjelte; [2021]
  Nyckelord :Social media; Influencer marketing; Consumer behavior; Credibility; Relationshipmarketing; Attitude; Brand loyalty; Sociala medier; Influencer marketing; Konsumentbeteende; Trovärdighet; Relationsmarknadsföring; Attityd; Varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Idag är sociala medier en stor del av många människors liv och något som utvecklats markant de senaste åren. Många företag figurerar därför på sociala medier och samarbetar med kända profiler och influencers för att kommunicera ut sina produkter. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av externa händelser på försäljningskanaler inom detaljhandeln : En kvalitativ studie om hur externa händelser påverkar arbetet med försäljningskanaler inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mihajlo Kvocka; Alexander Becic; [2021]
  Nyckelord :Retail; Covid-19; retail apocalypse; multichannel strategies; Detaljhandeln; Covid-19; butiksdöden; flerkanalsstrategier;

  Sammanfattning : Butiksdöden och Covid-19 har båda ändrat förutsättningarna för hur detaljhandelsföretag behöver tänka kring sina fysiska butiker för att hålla sig konkurrenskraftiga. Det har börjat ske att konsumenter köper allt mer online och med den globala epidemin så innebär det att strategierna som fungerade tidigare möjligen inte längre gör det. LÄS MER

 4. 4. Butiksdöden : en studie om generation Ys konsumtionsbeteende i fysisk butik vs online

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Carolina Russ; Timbe Liveröd; [2021]
  Nyckelord :e-handel; fysisk butik; offline; online; konsument; marknadsföring; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har e-handeln expanderat och det gångna årets pandemi i form av covid-19 har bara ökat denna tillväxt. Stora delar av beklädnadshandeln har i samband med detta övergått från att ske offline till online. LÄS MER

 5. 5. Dagligvaruhandelns nyfunna vardag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Simon Karlsson; Philip Larsson; [2021]
  Nyckelord :upplevelse; konsument; konsumentbeteende; online dagligvaruhandel; leverans; coronapandemin; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER