Sökning: "konsumentbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 669 uppsatser innehållade ordet konsumentbeteende.

 1. 1. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER

 2. 2. En rapport kring konsumentbeteende hos yngre konsumenter inom sparande på börsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Levin; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Länge leve butiken! : En kvalitativ undersökning av generation Z:s konsumentbeteende och den fysiska butikens framtida roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Filippa Danell Karlberg; Frida Johdet; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the increased level of digitization in society the retail sector must adapt and follow the digital footprint to survive on the market. As a result of the digital development, e-commerce has become a major part of the retail industry. LÄS MER

 4. 4. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
  Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

  Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER

 5. 5. Consumers behavior during the Covid-19 pandemic : A quantitative study on consumers' experience and purchase decision about fast fashion advertising on social media during the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elin Jalmgård Väkeväinen; Josephine Martinelle; [2022]
  Nyckelord :Social media; online advertising; vivid advertising; interactive communication; OBA; online consumer behavior and consumer purchase decision.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier har blivit en plattform för kommunikation mellan företag och konsumenter. Konsumenter kan samla information innan ett köp och därför är annonsering på sociala medier ett strategiskt verktyg för att rikta in sig på konsumenter och skapa behov. LÄS MER