Sökning: "konsumentbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade ordet konsumentbeteende.

 1. 1. Pease, Food and Sustainability

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Jönsson; Hirieta Kryeziu; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; Konsumtion; Legitimitet; Livsmedelsproducent; Strategi; Sustainability; Consumption;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att belysa hur en väletablerad livsmedelsproducent som Findus möter det omvärldstryck som konsumenter och andra aktörer idag ställer på en hållbar produktion. En central frågeställning har varit hur ett vinstdrivande företag i en marknadsekonomi på ett trovärdigt sätt kan göra hållbarhet till en strategisk fördel på sikt. LÄS MER

 2. 2. Kunden har alltid rätt! En studie riktad mot konsumentbeteende kring möbler och heminredning på internet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Hansson; Matilda Odell; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Köpintentioner i den moderna E-handeln : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar köpintentioner av träningskläder i en e-handel för kvinnor i generation Y och Z

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Wallin; Amanda Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Köpintention; Generation Y; Generation Z; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Shoppingmiljön för detaljhandeln har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Realisationer samt kampanjer blir att vanligare och mer frekvent förekommande samtidigt som stora delar av konsumenternas olika produktköp numera sker allt mer via internethandeln istället för i fysiska butiker. LÄS MER

 4. 4. Packaging for who? : En kvantitativ studie om skillnader i män och kvinnors preferenser rådande visuell kommunikation på förpackningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Arvidsson; Elin Bror; [2018]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; förpackning; visuell kommunikation; man; kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förpackningar har kommit att spela en allt mer central roll för ett företags möjlighet att marknadsföra sig på marknaden. Förpackningar är en avgörande komponent i konsumentens köpbeslut, vilket gör att visuell kommunikation på fordrar allt mer eftertanke. LÄS MER

 5. 5. Vägen till ett hållbart konsumentbeteendeEn kandidatuppsats om hållbart konsumentbeteende hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Julia Berlund; Agnes Hage; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER