Sökning: "konsumentbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet konsumentbeteende.

 1. 1. The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market : A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Simon Andersson; Gustaf Persson; [2019]
  Nyckelord :Country-of-origin; COO; Country-of-origin effects; Product evaluation; Cultural differences; Made in China; Consumer behaviour; Purchase decision; Trust;

  Sammanfattning : Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration Author: Simon Andersson and Gustaf Persson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 – January Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products. Method: The study is based on a quantitative method. LÄS MER

 2. 2. Pease, Food and Sustainability

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Jönsson; Hirieta Kryeziu; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; Konsumtion; Legitimitet; Livsmedelsproducent; Strategi; Sustainability; Consumption;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att belysa hur en väletablerad livsmedelsproducent som Findus möter det omvärldstryck som konsumenter och andra aktörer idag ställer på en hållbar produktion. En central frågeställning har varit hur ett vinstdrivande företag i en marknadsekonomi på ett trovärdigt sätt kan göra hållbarhet till en strategisk fördel på sikt. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar svenska ungdomars val vid köp av vin? : En kvantitativ undersökning om de viktigaste aspekterna vid valet av vin för Generation Y.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Dag Ehlin; Richard Tarschis; [2019]
  Nyckelord :Consumer behavior; motivational factors; purchasing process; wine consumption; Millennials; Sweden; Konsumentbeteende; motivationsfaktorer; köpprocess; vinkonsumtion; Generation Y; Sverige;

  Sammanfattning : Abstract Title: What motivates Swedish Millennials’ choices when buying wine?  Level: Bachelor thesis in Business Administration, final assignment.  Authors: Richard Tarschis and Dag Ehlin  Supervisor: Jonas Kågström  Date: 2018 – January  Aim: The purpose of this work is to analyze which driving forces affect the Swedish Millennials’ choices in the purchasing process of wine. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara native

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Truvé; Isabelle Edenborg; Anna Frick; [2019]
  Nyckelord :Persuasion Knowledge Model; marknadsföring; native advertising; sociala medier; Instagram; influencer marketing; millennials; konsumentbeteende; change-of-meaning-principen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: To Be or Not To Be Native - a Quantitative Study of Native Advertising on Instagram, and Its Effect on Consumer Behavior and Attitude. Seminar date: 2019-01-17 Course name: FEKH29, Degree project in Marketing Undergraduate Level, 15 University Credits. LÄS MER

 5. 5. Kunden har alltid rätt! En studie riktad mot konsumentbeteende kring möbler och heminredning på internet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Hansson; Matilda Odell; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER