Sökning: "konsumentbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 617 uppsatser innehållade ordet konsumentbeteende.

 1. 1. Konsumenters uppfattning om hållbara frukter och grönsaker En kvalitativ undersökning om hur konsumenter uppfattar vad som är hållbara frukter och grönsaker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Ehrs; Emelie Wikstrand; [2021-06-30]
  Nyckelord :hållbarhet; livsmedel; konsumenters uppfattningar; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Livsmedelsbranschen har ett uppdrag att förse både butiker och människor med hållbara livsmedel,vilket inkluderar frukter och grönsaker. Konsumenter blir mer och mer medvetna om vad som krävsför att det de konsumerar ska vara hållbart och med det kommer också högre krav. LÄS MER

 2. 2. En analys av möjligheten att påverka konsumenters beteende till att acceptera en längre leveranstid, till förmån för mer hållbara transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; Elsa Hall Andreasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :E-handel; leveranstid; konsumentbeteende; motivation; B2C; värderingsstyrd handel; hållbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av den tekniska utvecklingen har e-handeln ökat kraftigt och omsättningen har mångdubblats under det senaste decenniet. Den ökade e-handeln har lett till lägre fyllnadsgrader och mindre effektiva rutter. Detta har i sin tur resulterat i ökade utsläpp och en större miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet, en självklarhet - eller..?- En kvantitativ studie om konsumentbeteende inom hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Johnsson; Iris Roghell Carnbring; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fast fashion VS Hållbart mode - En kvalitativ undersökning om motsägelsen i konsumentbeteende vid konsumtion av fast fashion respektive hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Izabella Lipovac; Hanna Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Träningskläders betydelse för konsumenters identitetsprojekt under en rådande pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Signe Edsgård; Malin Skystedt; [2021]
  Nyckelord :Identity project; trainings clothes; covid-19; crisis situation; consumption; consumer behavior; Identitetsprojekt; träningskläder; covid-19; krissituation; konsumtion; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Den rådande pandemin, Covid-19, förändrade samhällets syn och behov av konsumtion. I och med att fler började arbeta hemifrån och skolan utfördes på distans, blev efterfrågan på bekväma kläder allt högre. LÄS MER