Sökning: "konsumentbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 569 uppsatser innehållade ordet konsumentbeteende.

 1. 1. The Brand Implications of Green Demarketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Brännstam; Simon Eliasson; Oliver Schott; [2021]
  Nyckelord :Green demarketing GD ; Green advertising GA ; Sustainability marketing; Corporate Credibility CC ; Word-of-mouth WoM ; Purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : A significant part of the marketing profession consists of stimulating and expanding the demand for products and services. However, as society’s level of consumption increases at the same time as our resources decrease, the marketer’s role faces an inevitable change if the global environmental goals are to be achieved. LÄS MER

 2. 2. How Brand Activism Affects Consumer Attitude : A study on Swedish consumers’ attitudes towards companies using brand activism, with the Black Lives Matter movement as context

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lundemo Dahlin; Diana Araf; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; Woke-washing; Brand activism; Social movements; Consumer attitude; Brand attitude; Consumer behavior; BLM; Black Lives Matter; Woke-washing; Brand activism; Sociala rörelser; konsumentattityd; varumärkesattityd; konsumentbeteende; BLM;

  Sammanfattning : Black Lives Matter rörelsen engagerade människor både internationellt och nationellt under våren 2020. Företag var inte sena med att ta ställning och visa deras stöd i frågan, vilket ledde till olika typer av reaktioner bland deras konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Annuitetslånets frammarsch på svensk privatlånemarknad – resultatet av nyttomaximerande låntagare eller ekonomisk okunskap?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Annuitetslån; privatlån; kreditkostnad; nyttomaximering; rak amortering; konsumentbeteende; beteendeekonomi; privatekonomi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Annuitetslån som form av privatlån har ökat i popularitet framförallt sedan den finansiella krisen 2008. Denna låneform har egenskapen att låntagaren betalar en konstant månadskostnad vid varje återbetalningstillfälle, vilket är i kontrast mot den traditionella låneformen med rak amortering och rörlig månadskostnad. LÄS MER

 4. 4. Hur olika är egentligen generationers digitala konsumentbeteende? : En kvantitativ studie som jämför kvinnor i generation X, Y och Zs nyttjande av omnikanaler vid köp av kosmetikaprodukter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnea Ström; Nasro Abdulaahi; Paula Kämäräinen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan insikter om existentiellt engagemang ge utsikter om varumärkens värde i sammanhang? : En explorativ studie om existentiellt engagemangs påverkan på konsumenters upplevda värde av varumärken under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Peter Kumlin; Edward Berglind; Emelie Holmgren; [2021]
  Nyckelord :Consumer engagement; Spiritual engagement; Brand management; Existentialism; Authenticity; Value-in-Context; Covid-19;

  Sammanfattning : Frågeställning: På vilket sätt kan existentiellt engagemang påverka konsumenters upplevelse av varumärkens värde? Syfte: Syftet med uppsatsen är att bygga vidare på tidigare forskning om konsumenters interaktioner med varumärken. Uppsatsen ämnar implementera existentiellt engagemang som en faktor i analysen av konsumentbeteede genom att kvantifiera och operationalisera grundläggande koncept av existentialism i syfte att ge bidrag till den teoretiska utvecklingen av konsumentbeteende. LÄS MER