Sökning: "konsumentbeteenden"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet konsumentbeteenden.

 1. 1. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER

 2. 2. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 3. 3. Mellan fri vilja och datadriven exploatering: En studie om drivkrafter, medvetenhet, makt och ansvar inom onlinecasinomarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bengtsson; Lisa Hägglund; [2024-02-12]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategier; onlinecasino; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : This essay examines the limits of marketing strategies in the online casino industry, focusing on how data-driven and advanced marketing practices influence consumer behavior and contribute to problematic gambling consumption. By observing the online casino industry, the study identifies how companies use sophisticated data analysis methods and psychological techniques to attract and retain customers, raising significant ethical and social issues. LÄS MER

 4. 4. EMV - köps för att det är billigt, eller?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Reuterwall; Austeja Jagintaviciute; Klas Ekstrand; [2024]
  Nyckelord :Egna märkesvaror; EMV; attityd; konsumentbeteende; lågkonjunktur; inflation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: EMV - köps för att det är billigt, eller? Datum för seminarium: 2024-01-10 Kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Klas Ekstrand, Austeja Jagintaviciute och Ebba Reuterwall Handledare: Sofia Ulver Frågeställning: Hur ser sambandet mellan upplevd försämrad ekonomi och konsumentens förhållande till EMV under en lågkonjunktur i Sverige? Studiens syfte: Studiens syfte är att utreda konsumentattityd och konsumentbeteende i förhållande till EMV-varor på den svenska marknaden under tider av nationell ekonomisk kris med lågkonjunktur och inflation. Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk tar utgångspunkt i Burton, Liechtenstein, Netemeyer & Garretsons (1998) modell som visar vilka samband det finns mellan EMV-attityd och variablerna Konsument-pris-uppfattning, konsumentbeteenden samt affärsbenägenhet. LÄS MER

 5. 5. Selfie med Syfte: Influencers som aktivister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elma Hrnjic; Sandra Sjöström; [2024]
  Nyckelord :Influenceraktivism; Varumärkesaktivism; Konsumentupplevelser; Influencer; Varumärkesautenticitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Influenceraktivism - En kvalitativ studie med narrativ ansats för att ta del av svenska konsumenters upplevelser när influencers använder varumärkesaktivism i sitt varumärke. Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Elma Hrnjic och Sandra Emelie Sjöström Handledare: Sofia Ulver Nyckelord: Influenceraktivism, Varumärkesaktivism, Konsumentupplevelser, Influencer, Varumärkesautenticitet Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka svenska konsumenternas upplevelse när svenska influencers engagerar varumärkesaktivism i sina kanaler på sociala medier. LÄS MER