Sökning: "konsumentförståelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet konsumentförståelse.

 1. 1. Gaining Consumer Insights : A study on consumers of the bedding industry for advertisement purpose for Hästens

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Friederike Leonore Stein; [2019]
  Nyckelord :Consumer Insights; Bedding Industry; Advertising;

  Sammanfattning : This study researches consumer attitudes, needs and preferences with a focus on the Swedish bed market. It is done on behalf of the advertising agency ‘Jung von Matt Stockholm’ for their client Hästens Beds, one of Sweden’s oldest bed manufactures. LÄS MER

 2. 2. Business Intelligence - det stora kartläggningspusslet : En studie om insamling och analys av konsumentinformation i livsmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Robin Dousa; Alexander Pers; [2014]
  Nyckelord :Business Intelligence; consumer behavior; BIG DATA; mapping; Business Intelligence; konsumentbeteende; BIG DATA; kartläggning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag, med hjälp av den moderna alltmer avancerade och utvecklade teknologin, systematiskt kartlägger konsumenternas köpbeteenden, genom s.k. business intelligence. LÄS MER

 3. 3. Design som marknadskommunikation : En studie om olika företags nyttjande och effekt av estetisk och strategisk design för att stärka sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Frida Hanson Franchell; Sandra Andersson; [2013]
  Nyckelord :aesthetic design; strategic design; design thinking; brand identity; image; marketing; communication; branding; design; varumärkesidentitet; image; estetisk design; strategisk design; design thinking; marknadsföring; design; tjänstedesign; kommunikation; kommunikationsdesign; marknadsstrategi; marknadskommunikation; the Corporate branding model; Kapferers varumärkesidentitetsprisma; designprocessen; Svenskt Tenn; Sturehof; Varumärke; varumärkeskommunikation; varumärkesstrategi; designstrategi; strategi; innovativ; kreativitet; konsumentförståelse;

  Sammanfattning : Det finns mycket tidigare forskning och litteratur om hur design som kommunikationsmedel kan tillämpas i praktiken, både genom estetisk och strategisk design. Däremot framgår inte huruvida tillämpningen av design som kommunikationsmedel är branschspecifik eller generellt gällande för företag oavsett bransch. LÄS MER