Sökning: "konsumentism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet konsumentism.

  1. 1. En ovanligt hållbar konstruktion? : En kritisk analys över hur ideologi reproducerats i Kånkens produktbeskrivningar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Maria Sjöström; Annika Ottosson; [2015]
    Nyckelord :Williamson; reklamavkodningsteori; ideologi; konsumentism; strukturell-marxism; multimodal metod; Björkvall; produktbeskrivning; Kånken; Fjällräven;

    Sammanfattning : I denna studie identifieras genom Williamsons (2002) reklamavkodningsteori hur varumärket Fjällräven reproducerar konsumentismens ideologi, genom att kommunicera sin populära ryggsäcksmodell Kånken, i tryckta reklammaterial i form av produktbeskrivningar från tre olika år (1979, 1994 och 2015).  Studiens syfte är tvåfaldigt, delvis handlar det om att undersöka om reklamavkodningsteorin är relevant i att förklara hur ideologi reproduceras och också om den är applicerbar i en svensk kontext. LÄS MER