Sökning: "konsumentkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet konsumentkunskap.

 1. 1. Ämnesövergripande undervisning relaterat till kost och hälsa i svenska grundskolor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Hedda Landfors; [2019]
  Nyckelord :Ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund I Sverige stöds individens hälsa bl. a. genom undervisning i grundskolan, där målet är att varje elev ska få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. LÄS MER

 2. 2. ”Är det här pösigt eller?” – en observationsstudie om ämnesspråket i Hem-och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Jylhäsalmi; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk; literacy; bakning; undervisning;

  Sammanfattning : Literacy is about the transformation from written text to practice. Our language is one of the most important tools we possess to acquire knowledge in school regardless of the subject. Words are linked to different topics and can have different meanings, depending on the context in which they are being used. LÄS MER

 3. 3. "Hur jag än försöker trolla så får jag inte riktigt till det."En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar gällande formativ bedömning i skolämnet hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Ulvenstål; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att lärare sätter betyg är ett myndighetsutövande och en viktig del av lärares uppdrag. Det är alltså både nödvändigt och ofrånkomligt att lärare bedriver bedömning i sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Att möta nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Helander; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; hem- och konsumentkunskap; ämnesövergripande arbetssätt; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap ur lärar- och elevperspektiv om hur skolan genomför och stödjer undervisning för nyanlända elever. Detta med bakgrund i ämnena svenska som andraspråk samt hem- och konsumentkunskap. LÄS MER

 5. 5. Ett medvetet val? Food literacy som verktyg i hem- och konsumentkunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Gunnarsson; Angelica Schåman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens individualiserade samhälle förväntas varje människa själv ta en rad beslut relaterade till sin konsumtion, men alla har inte kompetensen att göra det. Food literacy innebär kunna välja, planera, hantera, förbereda och äta mat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. LÄS MER