Sökning: "konsumentkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet konsumentkunskap.

 1. 1. "Jag kan inte skriva bakpulver på ett välutvecklat sätt". Elevers perspektiv på skolämnet hem- och konsumentkunskap och bedömning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Berglind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bedömning är en av de viktigaste pedagogiska verktyg som varje lärare måste besitta goda kunskaper i för att utföra sitt arbete. Alla elever i grundskolan blir bedömda i relation till läroplanen och kursplaner i de specifika kursplaner som tillhör varje ämne. LÄS MER

 2. 2. Ett medvetet val? Food literacy som verktyg i hem- och konsumentkunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Gunnarsson; Angelica Schåman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens individualiserade samhälle förväntas varje människa själv ta en rad beslut relaterade till sin konsumtion, men alla har inte kompetensen att göra det. Food literacy innebär kunna välja, planera, hantera, förbereda och äta mat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling utifrån perspektivet resurshållning i Hem-och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Resurshållning; Hem-och konsumentkunskap; ekologiskt;

  Sammanfattning : Syftet med min empiriska studie är att undersöka några elevers och Hem- och konsumenkunskapspedagogers uppfattning om begreppet hållbar utveckling utifrån perspektivet resurshållning. Ser vi till dagens samhälle är de allra flesta medvetna om att det måste till en förändring av vårt beteende för att hejda den alltmer negativa miljöpåverkan på vår jord. LÄS MER

 4. 4. Är röst och kausalitet de hemliga ingredienserna? : Röst och kausalitet i läroböcker i hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS)

  Författare :Basim Jadari; [2018]
  Nyckelord :röst; kausalitet; svenska som andraspråk; lärobok; hem -och konsumentkunskap; läsbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka den språkliga utformningen av två läroböcker med avseende på aspekter som kan antas ha betydelse för andraspråkselevers läsförståelse. Även en jämförelse görs mellan läroböckerna. I analysen undersöks i vilken utsträckning kausalitet framkommer och hur röst kan se ut i läroböckerna. LÄS MER

 5. 5. Näringslära : I hem- och konsumentkunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anette Mellberg; [2018]
  Nyckelord :näringslära; undervisning; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund Folkhälsoproblematiken ökar allt mer i Sverige. Elever behöver därför få kunskap om hur måltider sätts samman efter individuella behov, vilket också är ett kunskapskrav i läroplanen för hem- och konsumentkunskap (HKK) i grundskolan. LÄS MER