Sökning: "konsumentlojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet konsumentlojalitet.

 1. 1. Attitydförändring vid penningtvättsskandal : En kvantitativ studie

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Nathalie Paktinat; [2020]
  Nyckelord :Money laundering; scandal; banking sector; attitude change; values; self-interest; consumer loyalty; behavior.; Penningtvätt; skandal; banksektorn; attitydförändring; värderingar; egenintresse; konsumentlojalitet; beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera år har några av Sveriges största banker kritiserats under den så kallade “penningtvätts-härvan”. Media har till stor del uppmärksammat skandalen utifrån ett företagsperspektiv men desto mindre ur ett kundperspektiv. LÄS MER

 2. 2. PSD2 and its implications for consumer behaviour : - A case study focused on the Swedish financial service sector

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SARA STÅLNACKE; [2018]
  Nyckelord :PSD2; PSD; Payment Service Directive; Financial Services; Fintech; Banking; Blue Ocean Strategy; Diffusion of Innovations; Switching Costs; Network Effects; PSD2; PSD; Payment Service Directive; Finansiella tjänster; Fintech; Bankbranschen; Blue Ocean Strategy; Diffusion of Innovations; Switching Costs; Network Effects;

  Sammanfattning : This thesis examines and provides insight into the financial services industry and how the new payment services directive, PSD2, may come to change consumer behaviour and thereby the industry. The research is exploratory and relies on a quantitative consumer-facing survey as well as four semi-structured interviews with representatives from some of Sweden's largest banks and third party payment providers. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesarbete vid intern konkurrens : en studie om hur intern konkurrens, organisationskultur och intern kommunikation påverkar Riksmäklarens varumärkesarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Louise Baudou; Knapp Maria Pettersson; [2015]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesutveckling; intern konkurrens; intern kommunikation; organisationskultur; tjänsteföretag;

  Sammanfattning : Varumärkets betydelse har under de senaste årtiondena förändrats, från att enbart informera om en produkt eller tjänst till att också fylla ett känslomässigt behov hos kunder. I denna studie undersöks hur Riksmäklaren arbetar med sitt varumärke. LÄS MER

 4. 4. Lojalitet - myt eller verklighet? : En kvantitativ studie om lojalitet på apoteksmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ken Lönnström; Julia Jansson-Lindberg; Tobias Uhrus; [2013]
  Nyckelord :loyalty; the pharmacy market; pharmacy; Dick and Basu’s framework; quantitative survey; consumer loyalty; customer loyalty; cross-tab analysis; lojalitet; apoteksmarknaden; apotek; Dick och Basus modell; kvantitativ studie; konsumentlojalitet; kundlojalitet; korstabellsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lojala konsumenterna på apoteksmarknaden i Katrineholm är. Eventuella samband mellan kön och lojalitetstyp samt åldersgrupp och lojalitetstyp undersöktes även. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter, där 240 svar samlades in. LÄS MER

 5. 5. Inte utan min iPhone - En kvalitativ studie om varumärkesframgång ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Johanna Åkesson; [2011]
  Nyckelord :varumärke; identitet; status; social tillhörighet; konsumtion; iphone; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inte utan min iPhone - En kvalitativ studie om varumärkesframgång ur ett konsumentperspektiv. Starka varumärken är en stor tillgång för organisationer och kan spela en avgörande roll för konsumentlojalitet och finansiell tillväxt. Brand managementforskning har främst fokuserat på organisationers finansiella nytta med varumärken. LÄS MER