Sökning: "konsumentmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet konsumentmarknad.

 1. 1. Betydelsen av mellanmänskliga möten online : En studie om B2C-interaktioner mellan kunder och kundservicepersonal

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Holm; Ebba Blom; [2020]
  Nyckelord :Relationships; service-dominant logic; value creation; interaction; social exchange; social resource theory; particular resources; concrete resources; Relationer; service-dominerande logik; värdeskapande; interaktion; socialt utbyte; social resursteori; partikulära resurser; konkreta resurser;

  Sammanfattning : Today's retail consumer market is characterized by global, intense competition. In times of intense competition, long-term customer relationships are described as the key to both profitability and survival, which is achieved by creating value together with customers through mutual dialogue. LÄS MER

 2. 2. The User Value of Speech Recognition at Home

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Maria Blomberg; Albert Johansson; [2018]
  Nyckelord :Speech Recognition; Means-End Chain; User Value; Smart Home; Voice Control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Humans have interacted using speech for thousands of years. Since the middle of last century, humans have been able to interact with computers using speech. Recent investments in speech recognition have resulted in the technology making its way into the homes of mainstream consumers. LÄS MER

 3. 3. Translucent concrete in product design : Implementation of a new segment of design products through Strategic branding

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :JULIA CASSEL; AGNES ÖSTEVIK; [2018]
  Nyckelord :Butong; product design; strategy implementation; strategic branding; prototyping; consumer market; brand positioning; brand identity; brand platform; design guidelines; standardised production; customisation; manufacturing; Butong; produktdesign; strategi; strategiskt varumärkesbyggande; prototyp; konsumentmarknad; varumärkespositionering; varumärkesidentitet; varumärkesplattform; designriktlinjer; standardiserad produktion;

  Sammanfattning : The company Butong is based on a patented process of casting concrete between two layers of bubble wrap, resulting in panels of translucent concrete. This material is mainly applied as panels in vertical gardens and light installations. Today, the business is based on projects that require custom made designs. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Herman Sandström; [2017]
  Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER

 5. 5. Corporate responsibility through value chain collaboration : the case of the Swedish soy dialogue

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Louise Åhlman; [2015]
  Nyckelord :business-NGO interaction; CSR; drivers; enablers; food industry; multi-stakeholder initiative; network; responsible sourcing; sustainability; wicked problem;

  Sammanfattning : An increasing world population places ever growing demands on the Earth’s capacity for food production. Soy is an agricultural commodity of great importance in the global food system, but it is also accompanied with several severe sustainability challenges. LÄS MER