Sökning: "konsumentmarknader"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet konsumentmarknader.

 1. 1. Hållbar konsumtion i livsmedelsbutiker : En undersökning om kundens förutsättningar för hållbara val

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Karin Ålund; Sarah Östlin; [2018]
  Nyckelord :Sustainable consumption; sustainable food consumption; communication; assortment; price; Hållbar konsumtion; hållbar livsmedelskonsumtion; kommunikation; sortiment; pris;

  Sammanfattning : InledningSvenskarna överkonsumerar jordens resurser i snabb takt. Konsumtionen måste bli mer hållbar om framtida generationer ska ha möjlighet till en bra framtid. Livsmedel har stor påverkan på miljön därför är livsmedelskonsumtionen en viktig del i arbetet med hållbar konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Corporate responsibility through value chain collaboration : the case of the Swedish soy dialogue

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Louise Åhlman; [2015]
  Nyckelord :business-NGO interaction; CSR; drivers; enablers; food industry; multi-stakeholder initiative; network; responsible sourcing; sustainability; wicked problem;

  Sammanfattning : An increasing world population places ever growing demands on the Earth’s capacity for food production. Soy is an agricultural commodity of great importance in the global food system, but it is also accompanied with several severe sustainability challenges. LÄS MER

 3. 3. Succeeding on the Market: Building B2B Brand Image and Brand Strength to establish a valuable brand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Svensson; [2012]
  Nyckelord :Administrative Law; Trademarks; Brand Equity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In today’s society, the relative superiority of a product is not enough to guarantee its success on a marketplace. Rapid economic development rates and advancing technology has led to a more competitive global market. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesarbetets inverkan på en stark relation : En studie av hur ISS Swedens strategiska varumärkesarbete uppfattas i relationen mellan dem och Bonnier Tidsskrifter AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jan-Olof Strömbäck; Camilla Fagerberg; [2011]
  Nyckelord :Varumärken; varumärkeskapital; varumärkesarbete; B2B och relationer;

  Sammanfattning : Varumärken har traditionellt sett använts på konsumentmarknader för att uppnå en relation till konsumenterna och därmed skapa kundlojalitet. Varumärken har även blivit ett sätt att marknadsföra sig när kunderna är andra företag. LÄS MER

 5. 5. En varumärkt värld-en diskussion kring det etiskt försvarbara varumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fanny Ekström; Sophia Norén Nordling; [2009]
  Nyckelord :Varumärke; Etik; Värdeskapande; Socialt ansvar; CSR; Lågkonjunktur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att diskutera de etiskt och miljömässigt präglade kärnvärdena vid skapandet av såväl nya som etablerade varumärken (inom ett företag). En diskussion leds kring det etiskt försvarbara varumärket i samband med den rådande lågkonjunkturen (2008-2009). LÄS MER