Sökning: "konsumism"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet konsumism.

 1. 1. Skolungdomars psykiska ohälsa en kvalitativ studie om förebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Reinholdsson; [2019]
  Nyckelord :skolungdomar; psykisk ohälsa; förebyggande åtgärder; konsumtionssamhälle; modernism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur skolpersonal arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar. Uppsatsen behandlar personalens syn på orsaker till psykisk ohälsa, ansvarsfördelningen inom personalen samt vilka åtgärder skolan vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomarna. LÄS MER

 2. 2. Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Mikael Lidgard; [2019]
  Nyckelord :medborgare; konsument; myter; dagdrömmande; retorik; spelbolag; Svenska Spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. LÄS MER

 3. 3. Oh to be polished : Panopticosm och konsumism i Kate Zambrenos Green Girl

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Ida Mirow; [2018]
  Nyckelord :Baudrillard; Foucault; konsumtion; panopticism; Zambreno;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar blick och agens i Kate Zambrenos roman Green Girl. Detta görs främst genom Foucaults begrepp panopticism och Baudrillards teorier om konsumtionssamhället. Uppsatsens syfte är att studera Zambrenos framställning av huvudkaraktären Ruth i relation till Foucaults och Baudrillards teorier. LÄS MER

 4. 4. Teologiska perspektiv på ekonomisk globalisering - en jämförande analys av två teologers syn på globalisering, liberal marknadsekonomi och kapitalism i förhållande till kristen etik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Liv Nyman; [2017-06-12]
  Nyckelord :ekonomisk globalisering; kristen etik; William Cavanaugh; Brent Waters; kapitalism; marknadskonkurrens; global fattigdom; konsumism; begär; frihet;

  Sammanfattning : This thesis analyzes some moral questions with regard to the global market capitalism of our day, from the perspective of political theology. It is presenting the theological and ethical thinking of american theologians William Cavanaugh and Brent Waters, focusing on economic globalizationand capitalism more broadly, raising questions about how to best alleviate poverty on a global scale, whether market exchange is free concerning working conditions and consumption patterns, andwhat all this makes of the political role of the churches. LÄS MER

 5. 5. Från miljöskadliga beteendemönster till mönsterbeteende med miljökampanjer: Möjlighet eller myt?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Tove Rumar; [2017]
  Nyckelord :Kampanj; Konsumtionsmönster; Beteende; Konsumism; Miljöpsykologi;

  Sammanfattning : I denna studie har miljökampanjer studerats för att hitta strategier och kombinationer av strategier som är effektivast för att förändra konsumtionsbeteenden, samt hur kampanjmakarna arbetar. Fyra miljökampanjer har studerats genom fallstudier med fokus på semi-strukturerade intervjuer, för att sedan tematiseras och analyseras med hjälp av Schwartz Norm activation theory och Lehman och Gellers klassificering av interventioner. LÄS MER