Sökning: "konsumtion hos ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden konsumtion hos ungdomar.

 1. 1. Energidryckskonsumtion och sömnvanor – En enkätstudie om gymnasieungdomar på en skola i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Hansson; Magnus Larsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :energidryck; koffein; sömn; sömnkvalitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpHälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Lena GripetegExaminator: Agneta Sjöberg.... LÄS MER

 2. 2. Energi- och sportdryckesvanor hos junior-ishockeyspelare samt deras kunskap och attityder kring dentala erosioner : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Petra Gradde; Rebecka Wadsten; [2018]
  Nyckelord :Energidryck; frätskador; idrottare; konsumtion; sportdryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsumtion av sura livsmedel är en av de största riskfaktorerna för uppkomst av dentala erosioner. Tidigare studier har visat att dentala erosioner ökar hos idrottare samt att den åldersgrupp som konsumerar mest erosiv dryck är ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Resonemang kring matval och matvanor hos ungdomar i ett område med låg socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Chantelle Josefsohn; [2017-09-04]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; matval; matvanor; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomar konsumerar mindre frukt och grönsaker och mer fett- och sockerrika livsmedel än vad som rekommenderas. Ungdomar med låg socioekonomisk status är en särskilt utsatt grupp. Därmed är det av intresse att få en djupare förståelse för ungdomars tankar, åsikter och idéer kring matval och matvanor. LÄS MER

 4. 4. Förälders alkoholproblematik och dess påverkan på barns psykiska hälsa (0-17 år) : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lina Axelsson; Marie Andersson; [2016]
  Nyckelord :parental alcohol problems; children; youth; mental health; public health; föräldrars alkoholproblematik; barn; ungdomar; psykisk hälsa; folkhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige växer cirka 385 000 barn upp i familjer där en eller bägge föräldrar har en riskabel konsumtion av alkohol, vilket innebär att 4- 5 barn i varje skolklass har minst en förälder med riskabel alkoholkonsumtion, och att minst 60 000 barn under 18 år har en förälder vilken har allvarliga alkoholproblem. Dessa barn har en ökad risk att utveckla ohälsa, där den psykiska ohälsan är en av de allvarligaste riskerna för folkhälsan på sikt. LÄS MER

 5. 5. Hur mottages budskapet om etiska arbetsförhållanden? : En studie med programmet Sweatshop

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sylvia Cheung; Anna Eek; [2016]
  Nyckelord :Sweatshop; etiska arbetsförhållanden; etisk konsumtion; kommunikation; information overload;

  Sammanfattning : Samhället vi lever i idag är stark betonat av konsumtion. (Svensson, 2015) Genom konsumtion uttrycker man sin identitet och image. (Bengtsson & Östberg, 2011) Inte minst när det gäller klädkonsumtion. LÄS MER