Sökning: "konsumtionsbaserat supporterskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden konsumtionsbaserat supporterskap.

  1. 1. Vi är tråkiga Kalmar : Fotbollssupportar som värdeskapare i medieekonomin

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Per Bjellert; [2010]
    Nyckelord :elitfotboll; sport; mediesport; medieekonomi; kommunikativa praktiker; identitet; livsstil; supporterskap; fandom; värdeskapande; konsumtionsbaserat supporterskap;

    Sammanfattning : Denna uppsats studerar fotbollssupportrarna i deras roll som konsumenter men framförallt som producenter – som värdeskapare. Syftet är att kartlägga och ana­ly­sera deras kommunikativa praktiker för att på så sätt ta reda på i vilken omfattning de producerar värde för sina fotbollsklubbar. LÄS MER