Sökning: "konsumtionsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet konsumtionsbeteende.

 1. 1. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 2. 2. "Jag kan spendera fyrtio minuter bara på att scrolla” : Den nya digitala konsumenten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nathalie Skär; Elin Nicolaisen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka det nya konsumtionsbeteende som växt fram under det digitala samhället. Vi ämnar besvara syftet genom att studera huruvida befintliga modeller samt teorier om värdeskapande och konsumentbeteende har hängt med i den digitala utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Vilket pris avgör vad du handlar? : En kvantitativ jämförande studie av krympflations påverkan på försäljning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Axel Hummelgren; [2020]
  Nyckelord :Shrinkflation; coffee; price per kilogram; behavioural economics; interrupted-time-series-analysis; Krympflation; kaffe; kilopris; beteendeekonomi; interrupted-time-series-analysis;

  Sammanfattning : Konsumtionsbeteende är idag en viktig undersökningspunkt för att med säkerhet kunna genomföra implementeringar av nya policys inom konsumentpolitiken. Både klassiska nationalekonomiska teorier och beteendeekonomiska teorier används för att beskriva och förutsäga dessa beteenden, men det saknas undersökningar på deras faktiska kopplingar till olika typer av prissättning. LÄS MER

 4. 4. Du är vad du äter - En kvalitativ studie om livsmedelskonsumtion och identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Siri McGarvey; Amanda Hansson Olivius; [2020]
  Nyckelord :Identitet; Konsumtion; Konsumtionsbeteende; Livsmedel; Kunskap; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Du är vad du äter - En kvalitativ studie om livsmedelskonsumtion och identitet. Universitet: Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap Kurs: KSMK65 Examensarbete för kandidatexamen VT 2020 Syfte: Syftet med detta arbete är att studera individers konsumtion och icke-konsumtion av livsmedelsprodukter ur ett identitetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar kundens första val i butiken kundkorgens sammansättning?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amie Gustafsson; Oscar Lannesand; [2020]
  Nyckelord :Hedonic needs; Healthy decisions; Consistency; Consumer behavior; Unhealthy decisions; Open up the wallet; Self-control.; Hedonistiska behov; Hälsosamma beslut; Konsekventhet; Konsumentbeteende; Ohälsosamma beslut; Open up the wallet; Självkontroll.;

  Sammanfattning : Att förstå en konsument och vad som driver den har varit många forskares mål att svara på. Komplexiteten i de mänskliga processerna och konsumentens ständigt utvecklande normer och vanor är även något som försvårar processen att kunna förstå köpmönster och beteenden. LÄS MER