Sökning: "konsumtionsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet konsumtionsbeteende.

 1. 1. Den nya tidens modehandel : En kvantitativ studie av varumärkeslojalitet inom modebranschen på internet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Åslin; Martin Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Egna varumärkeshemsidor; andra varumärkeshemsidor; varumärkeslojalitet; äkta varumärkeslojalitet; vanebaserad varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen skapar förutsättningar för ett ändrat konsumtionsbeteende bland dagens konsumenter. Modebranschen är en bransch som tvingats anpassa sig till följd av förändringen och har därmed lämnat traditioner med fysiska butiker samtidigt som en ny typ av hemsidor som säljer kläder, andra varumärkeshemsidor, har tagit stora marknadsandelar. LÄS MER

 2. 2. Investigating the Environmental Footprint of Swedish Household Consumption

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tobias Steinegger; [2019]
  Nyckelord :Environmental Footprint; Sweden; Consumption; Household; Expenditures;

  Sammanfattning : Production-based indicators show that Sweden has lower emissions per capita than other high-income countries. Nevertheless, scientific evidence points to a significant overshoot of some of the planetary boundaries, especially regarding climate change, if Swedish consumption-related emissions abroad are considered. LÄS MER

 3. 3. Hur får vi ungdomar att handla hållbart?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Joel Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Consumer behaviour; Communication; Sustainable consumption; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The modern society is facing various challenges in order to tackle the constantly growing threats of climate change and global warming. The areas in which great readjustments are necessary are many, and even though some appear more critical than others, a holistic approach to this global issue is important. LÄS MER

 4. 4. Från linjär till webbaserad television - En studie om vilka anpassningar detta innebär för Barnkanalen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hanna-Lo Sandell; Ellinor Hansson; [2019]
  Nyckelord :Television; Produktion; Barntelevision; Plattformsskiftet; Video on demand; Streamingtjänster; Linjär television; Subscription video on demand; Public service; SVT;

  Sammanfattning : Detta är en fenomenologisk studie som utgår från ett fall och undersöker hur plattformsskiftet påverkat produktioner riktade till barn. Fallet som undersöks är Sveriges Television (SVT) och vilka anpassningar de har gjort i Barnkanalens produktioner för att behålla sin publik. LÄS MER

 5. 5. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER