Sökning: "konsumtionsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet konsumtionsbeteende.

 1. 1. Behavioral demand response : A technology to support the smart grids of the future

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Usama Shahid Siddiqui; [2020]
  Nyckelord :Social network; energy awareness; electricity savings; behavioral change; consumer engagement; effect of Covid-19; community life; Nvivo;

  Sammanfattning : Residential buildings are one of the main stakeholders to electricity consumption. As there is fast-paced technological advancement in electricity conservation, the residential buildings infrastructure has become very electricity-efficient in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 3. 3. "Jag kan spendera fyrtio minuter bara på att scrolla” : Den nya digitala konsumenten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nathalie Skär; Elin Nicolaisen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka det nya konsumtionsbeteende som växt fram under det digitala samhället. Vi ämnar besvara syftet genom att studera huruvida befintliga modeller samt teorier om värdeskapande och konsumentbeteende har hängt med i den digitala utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Vilket pris avgör vad du handlar? : En kvantitativ jämförande studie av krympflations påverkan på försäljning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Axel Hummelgren; [2020]
  Nyckelord :Shrinkflation; coffee; price per kilogram; behavioural economics; interrupted-time-series-analysis; Krympflation; kaffe; kilopris; beteendeekonomi; interrupted-time-series-analysis;

  Sammanfattning : Konsumtionsbeteende är idag en viktig undersökningspunkt för att med säkerhet kunna genomföra implementeringar av nya policys inom konsumentpolitiken. Både klassiska nationalekonomiska teorier och beteendeekonomiska teorier används för att beskriva och förutsäga dessa beteenden, men det saknas undersökningar på deras faktiska kopplingar till olika typer av prissättning. LÄS MER

 5. 5. Du är vad du äter - En kvalitativ studie om livsmedelskonsumtion och identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Siri McGarvey; Amanda Hansson Olivius; [2020]
  Nyckelord :Identitet; Konsumtion; Konsumtionsbeteende; Livsmedel; Kunskap; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Du är vad du äter - En kvalitativ studie om livsmedelskonsumtion och identitet. Universitet: Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap Kurs: KSMK65 Examensarbete för kandidatexamen VT 2020 Syfte: Syftet med detta arbete är att studera individers konsumtion och icke-konsumtion av livsmedelsprodukter ur ett identitetsperspektiv. LÄS MER