Sökning: "konsumtionsskatter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet konsumtionsskatter.

  1. 1. En sötare skatt - kan en sockerskatt bli verklighet i Sverige?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Antonia Eriksson; [2016]
    Nyckelord :skatterätt; sockerskatt; punktskatter; punktskattedirektivet; konsumtionsskatter; Law and Political Science;

    Sammanfattning : De senaste åren har den svenska sockerkonsumtionen debatterats flitigt i media. Att Sverige skulle införa en sockerskatt för att minska den höga konsumtionen har föreslagits av såväl akademiker som politiker. Trots att ett införande av en svensk sockerskatt har föreslagits i en rad riksdagsmotioner, har dessa avslagits gång på gång. LÄS MER