Sökning: "konsumtionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet konsumtionsteori.

 1. 1. Svenska konsumenters inställning och betalningsvilja för produkter skapade av marint plastavfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Selemark; Magda Lundblad; [2021-06-30]
  Nyckelord :plast; marint plastavfall; återvinning; återvunnen plast; konsumtionsteori; inställning; attityd; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den utbredda plastanvändningen har möjliggjorts av sjunkandeproduktionskostnader, vilket lett till lägre priser och ökad konsumtion av plastartiklar. Detta,tillsammans med bristande avfallshantering, resulterar i att åtta miljoner ton plast årligenhamnar i världshaven. LÄS MER

 2. 2. Volitional Vanity : A study on the players of Path of Exile and their premium purchases

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Mauricio Singh Martinez; Sini Tang; [2021]
  Nyckelord :game design; microtransactions; path of exile; theory of consumption; cosmetic items; vanity items;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis presents a study mainly focused on players’ motivations of purchasing cosmetics items in Path of Exile, a free-to-play, action role-playing game. A “Theory of Consumption” is used in this paper as the theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Förändringsbara funktioner i kläder : En experimentell studie om förhållande mellan plagg, användare, miljö och uttryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lydia Liljegren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker förändringsbara kläder utifrån ett hållbarhets- och användarperspektiv. Undersökningen utgörs av såväl en teoretisk del som en praktiskt del, där den teoretiska delen består av en litteraturstudie som används för att förstå konsumenters preferenser och uppfattningar gällande förändringsbara kläder. LÄS MER

 4. 4. Jag äter väl hamburgare så länge jag tycker det är gott : En kvalitativ studie om hur publiken tar emot och tolkar miljömässigt hållbara budskap från snabbmatsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Persson; Anton Salinas; [2020]
  Nyckelord :encoding decoding; konsumtionsteori; miljömässig hållbarhet; publikforskning; snabbmatbranschen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att studera hur publiken tolkar budskap och förhåller sig till information från företagen McDonalds och Max hamburgare när de kommunicerar miljömässig hållbarhet. Studiens frågeställningar är följande: • Hur ser publikens attityder gentemot snabbmatskedjorna ut? • Hur värderar publiken informationen från Max hamburgare och McDonalds? • Hur påverkar företagens marknadsföring konsumenters köpvanor och val för att stödja miljön? Metod och material: De metoder som använts i studien är fokusgruppsintervjuer och innehållsanalyser. LÄS MER

 5. 5. Sätter amorteringskrav stopp för ungas bostadshopp? : 2018 års amorteringskrav och dess inverkan på prisutvecklingen på bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Häggkvist; Emma From; [2019]
  Nyckelord :Amorteringskrav; Bostadsrätter; Unga; Uppsala;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har de svenska hushållens tilltagande skuldsättning varit föremål både för debatt och politiska åtgärder. Denna uppsats undersöker effekterna av 2018 års amorteringskrav på relativpriserna mellan bostadsrätter i Uppsala. LÄS MER