Sökning: "konsumtionsvärde"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet konsumtionsvärde.

 1. 1. Pay to win : En studie om mikrotransaktioners förändring av upplevelsen i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Douglas Hallin; William Portin; [2021]
  Nyckelord :microtransactions; virtual products; virtual objects; gaming experience; user experience; online gaming; consumption value; flow; mikrotransaktioner; virtuella produkter; virtuella föremål; spelupplevelse; användarupplevelse; onlinespel; konsumtionsvärde; flow;

  Sammanfattning : Spel är en av de största underhållningsbranscherna, vilket ger utvecklare möjlighet till stor lönsamhet. Syftet med denna studie är att identifiera faktorerna för varför spelare känner behov avatt göra köp av virtuella produkter i onlinespel och hur det kommer att påverka spelupplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Framtidens kanaler : En studie av konsumentbeteende i livsmedelsföretagens omni-kanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emil Nyman; [2016]
  Nyckelord :Omni-channel; consumption value; channel integration; buying process; social; utilitarian and hedonic consumption values; Omni-kanal; konsumtionsvärde; kanalintegration; köpprocess; sociala; utilitaristiska och hedoniska konsumtionsvärden;

  Sammanfattning : Syftet för studien är att öka förståelsen för den valda konsumentgruppens konsumentbeteende i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Förståelsen för konsumentbeteendet skall ökas genom att se på studiens tre delar, konsumtionsvärde, kanalanvändning och kanalintegration i relation till köpprocessen. LÄS MER

 3. 3. Vill unga skånska lantbrukare växa?

  M1-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Jonas Granlöv; [2011]
  Nyckelord :tillväxt; unga lantbrukare; unga företagare;

  Sammanfattning : I Sverige minskar ständigt antalet lantbruksföretag, från mitten av 70-talet fram tills idag har sysselsättningen och realt produktionsvärde sjunkit med ungefär 2% årligen medan konsumtionsvärde och producerad mängd har stigit. LRF har mot bakgrund av det tagit initiativ till en Livsmedelsstrategi för att försöka vända den negativa utvecklingen vilket inspirerade mig till detta ämnesval för uppsats. LÄS MER