Sökning: "konsumtionsval"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet konsumtionsval.

 1. 1. Mer än bara mättnad : En kvalitativ studie om värdeskapande hos lokala matproducenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katarina Lundgren; Carl Wickström; Isabelle Wirblad; [2019]
  Nyckelord :Lokala matproducenter; värdeskapande; upplevelse; marknadsföring; positionering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera och klarlägga de styrkor och möjligheter som lokala matproducenter besitter och kan tillvarata för att positionera sig samt främja kundens värdeskapandeprocess. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 2. 2. Konsumtionsval, uppfattningar och inställningar : vad utgör studenters attityder till fermenterade drycker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Max Andersson; Eric Öhman; [2019]
  Nyckelord :Fermented beverages; low alcohol content; attitudes; students; qualitative study; Fermenterad dryck; låg alkoholhalt; attityder; studenter; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Fermentering av livsmedel är något som människan gjort sedan de första mänskliga civilisationerna. Dessa uråldriga metoder används än idag och fermenterade drycker har under senare årtionden fått en ökad acceptans världen över och anses idag vara en trend. LÄS MER

 3. 3. Transition to a circular economy : the intersection of business and user enablement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Miriam Eimannsberger; [2019]
  Nyckelord :barriers; closed loop system; consumer; EU waste directive; sustainable design; sustainable business models; waste management; barriärer; EU-avfallsdirektiv; företagsmodell; hållbar utveckling; resursförvaltning; slutna system; återvinning;

  Sammanfattning : In light of increased environmental destruction, resource scarcity and increased waste production the concept of circular economy has gained attention. The aim of this work is to give an insight into the perspectives of businesses and consumers in a circular economy (CE). LÄS MER

 4. 4. Vegotrendens drivkrafter och utmaningar: En intervjustudie om vegetarianismens utveckling i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nikolina Petrovic; [2018]
  Nyckelord :köttkonsumtion; hållbar utveckling; miljöpåverkan; medvetenhet; hälsa; etik; karnist; vegetarian; vegan;

  Sammanfattning : Hittills har forskning visat att köttkonsumtionen växer och den har beräknats att fortsätta öka i världen trots att man börjat bli medveten om de negativa konsekvenser köttproduktionen och konsumtionen medför. Nu har för första gången på 30 år köttkonsumtionen i Sverige minskat. LÄS MER

 5. 5. Frivillig miljökompensation : Klädkonsumentens vilja att täcka plaggets fulla kostnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Johansson Tapper; Sofia Svensson; [2017]
  Nyckelord :voluntary offset; externalities; hypotheses testing; contingent valuation method; frivillig miljökompensation; externa effekter; hypotesprövning; hypotetiskt värde;

  Sammanfattning : Det är känt att modeindustrin har ett stort anspråk på miljön, men trots det finns det inga fungerande lösningar på problemet i dagsläget. Ett sätt att komma till bukt med problemet äratt låta konsumenten miljökompensera vid köptillfället. LÄS MER