Sökning: "konsumtionsval"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet konsumtionsval.

 1. 1. Vegotrendens drivkrafter och utmaningar: En intervjustudie om vegetarianismens utveckling i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nikolina Petrovic; [2018]
  Nyckelord :köttkonsumtion; hållbar utveckling; miljöpåverkan; medvetenhet; hälsa; etik; karnist; vegetarian; vegan;

  Sammanfattning : Hittills har forskning visat att köttkonsumtionen växer och den har beräknats att fortsätta öka i världen trots att man börjat bli medveten om de negativa konsekvenser köttproduktionen och konsumtionen medför. Nu har för första gången på 30 år köttkonsumtionen i Sverige minskat. LÄS MER

 2. 2. Frivillig miljökompensation : Klädkonsumentens vilja att täcka plaggets fulla kostnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Johansson Tapper; Sofia Svensson; [2017]
  Nyckelord :voluntary offset; externalities; hypotheses testing; contingent valuation method; frivillig miljökompensation; externa effekter; hypotesprövning; hypotetiskt värde;

  Sammanfattning : Det är känt att modeindustrin har ett stort anspråk på miljön, men trots det finns det inga fungerande lösningar på problemet i dagsläget. Ett sätt att komma till bukt med problemet äratt låta konsumenten miljökompensera vid köptillfället. LÄS MER

 3. 3. Den miljövänliga människan : Subjektspositioner och handlingsutrymme i den miljöpolitiska debatten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Sara Lundmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar konstruktioner av miljövänlighet inom den politiska debatten med syfte att utforska hur detta knyts till kategorier av människor och handlingar. I relation till tidigare empirisk forskning som påvisat en förskjutning från statligt till individuellt ansvar inom miljöpolitiken är det vitalt att undersöka vilken slags människa som åberopas i den individualiserade miljöpolitiska diskursen. LÄS MER

 4. 4. Du är vad du kör : Hur konsumenter identifierar sig med samt skapar relationer till bilvarumärken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Jern; Olivia Kotiranta; [2017]
  Nyckelord :Självuppfattning; varumärkespersonlighet; kongruens; bilvarumärken; BMW;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att människor är mer benägna att konsumera produkter som har en varumärkespersonlighet som kongruerar med den egna självuppfattningen om de har ett tankesätt som är individualistiskt. Inom konsumtion av bilmärken har framförallt män ägt och använt bilar för att förstärka deras självuppfattning. LÄS MER

 5. 5. AB Småland : En undersökning om kanaler för återbruk åt AB Småland samt möjligheter med miljömärkningar för kommersiell handel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Johanna Carrass; Madelen Nordborg; [2016]
  Nyckelord :Sustainable consumption; reuse; sustainability; sustainable society; environment; circular economy and marketing; Hållbar konsumtion; återbruk; marknadsföring; affärsmodell; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Sustainable development has for a long time been a much spoken topic worldwide and so in Sweden. Sustainable development is about creating a social economic and cultural development and to ensure human well-being in balance with the earth´s ecological system. Nowadays sustainable consumption is also a much spoken topic. LÄS MER