Sökning: "konsumtionsvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet konsumtionsvanor.

 1. 1. Icke-energigivande sötningsmedel En kartläggning av attityder, uppfattningar och konsumtionsbeteenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hiba Asskoul; Mergita Gjaka; Clara Kullberg; [2021-10-22]
  Nyckelord :Icke-energigivande sötningsmedel; attityder; ; riskuppfattningar; konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Växande oro för hälsa och livskvalitet uppmuntrar människor att anpassa hälsosammalivsstilar och undvika konsumtion av mat rik på socker, salt och fett. Idag har tillgänglighetentill energitäta och näringsfattiga livsmedel skapat problem med livsstilssjukdomar såsomövervikt och fetma, diabetes typ 2, insulinresistens, hjärt- och kärlsjukdomar och karies. LÄS MER

 2. 2. Studenters friluftsliv under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Teddie Kindal; Simon Wiklund; [2021-06-23]
  Nyckelord :Friluftsliv; studenter; covid-19; transport; konsumtionsvanor; outdoor recreation; students; covid-19; transport; consumption habits;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is about how the Covid-19-pandemic has influenced outdoor recreation (Swedish: friluftsliv) among Swedish students. The purpose of this bachelor thesis is to examine outdoor recreation habits among Swedish students, how they travel to their destination, whether outdoor recreation influences their consumption habits of articles related to outdoor recreation and what the students think about their future outdoor recreational habits. LÄS MER

 3. 3. Local governance of sustainable consumption on the household level

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anders Nyman; [2021]
  Nyckelord :climate change; sustainable consumption; local governance; climate goals; municipality; household; citizen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today most Swedish municipalities work actively with climate change mitigation with the goal to decrease their total emissions of greenhouse gases. To achieve this, the municipalities must decrease their consumption related emissions. LÄS MER

 4. 4. Hållbar konsumtion genom mer tid och mindre pengar : En studie i huruvida minskad arbetstid och inkomst kan möjliggöra välbefinnande inom de ekologiska gränserna

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Freja Handler; Isabel Nilsson Alarcón; [2021]
  Nyckelord :Sustainable consumption; part-time work; working hours; income; well-being; Hållbar konsumtion; deltidsarbete; arbetstid; inkomst; välbefinnande;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion och produktion är viktiga delar i omställningen till ett klimatanpassat samhälle, där livsstilsförändringar kan spela en avgörande roll. Syftet med denna studie är att kvalitativt bedöma huruvida minskad arbetstid och inkomst kan ge effekter på personers miljöpåverkan från konsumtion, samt upplevda välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av en konceptuell kostnadsmodell för sökmotoroptimerade webbapplikationer : Ett förslag på kostnadsmodell som beskriver uppkomna kostnader utifrån centrala aktiviteter

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Oliver Rosvall; [2021]
  Nyckelord :conceptual cost model; search engines; search engine optimization; web application; cost calculation; konceptuell kostnadsmodell; sökmotorer; sökmotoroptimering; webbapplikation; kostnadsberäkning;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har förändrat sättet människor kommunicerar och lever sina liv. Idag är det möjligt att boka ett möte, beställa mat eller köpa en resa online. Den moderna människans konsumtionsvanor gör det livsviktigt för företag att etablera en digital närvaro. LÄS MER