Sökning: "kontakten"

Visar resultat 11 - 15 av 1246 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 11. Sexualitet & Stroke: Ett patientperspektiv : En översikt över kvalitativ & kvantitativ litteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Forsström; [2020]
  Nyckelord :Stroke; patient experiences; sexuality; sexual health; cerebrovascular disease; Stroke; patientperspektiv; sexualitet; sexuell hälsa; cerebrovaskulär sjukdom;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Stroke orsakar stort lidande och ger i många fall sexuell dysfunktion och nedsatt tillfredsställelse över sin sexualitet och hälsa. Sexuell hälsa är ett grundläggande mänskligt behov som ofta missas i kontakten med vården och i rehabiliteringen efter stroke. LÄS MER

 2. 12. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hermander; [2020]
  Nyckelord :temporär landskapsarkitektur; tillfällig landskapsarkitektur; medborgardeltagande; temporary urbanism; citizen participation;

  Sammanfattning : Landskapsarkitektens roll som gestaltare av offentliga rum för med sig frågor som: vems är staden? Och: för vem byggs staden? Den senaste tiden har flertalet projekt inom temporär gestaltning uppkommit som involverat användare och medborgare på olika sätt. I denna uppsats undersöks den temporära landskapsarkitekturens potential att konkret kunna testa utformningsidéer och hur den fungerar i kombination med medborgardeltagande. LÄS MER

 3. 13. Fysisk kontakt i mötet med barn : Tankar och upplevelser från socionomer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete; Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Ida Afvander; Pauline Schneberger; [2020]
  Nyckelord :Fysik kontakt; beröring; barn; socionomer; etik och moral;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som utgår från socionomers egna upplevelser och tankar kring fysisk kontakt i mötet med barn som klienter. Syftet med studien är att bidra med fördjupad förståelse inom detta ämne. LÄS MER

 4. 14. Patienters upplevelser av att vårdas på akutmottagningen : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/OmvårdnadLuleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik; Luleå tekniska universitet/OmvårdnadLuleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Julia Fredriksson; Linn Grundström; [2020]
  Nyckelord :akutmottagning; upplevelse; patient; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Att drabbas av akut sjukdom är fysiskt och psykiskt påfrestande för den enskilda individen. Akutmottagningen är ofta den första kontakten patienten har med vården. Många människor som besöker akutmottagningen är svårt sjuka eller skadade. LÄS MER

 5. 15. Upplevelser av att vara närstående till någon med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Svensson; Tommy Elmgren; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Närstående; Psykisk ohälsa; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till patienter upplever att deras liv tar en paus när deras nära drabbas av psykisk ohälsa. De närstående upplever att det är en kamp mellan att upprättahålla balansen mellan sina egna behov och samtidigt se till att patientens behov tillgodoses. LÄS MER